Digitalisaatio metsäalan koulutukseen

Digitalisaatio metsäalan koulutukseen

Metsäkoulutus ry ja Workseed Oy ovat solmineet yhteistyösopimuksen edistääkseen metsäalan koulutusta digitalisaation avulla ammattiopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Yhteistyön tavoitteina on mm. edistää: osaamis- ja kompetenssiperusteista arviointia ja oppimisen kehityksen seurantaa, työssäoppimis-/työharjoitteluprosessia, osaamisen jakamista, metsäalan koulutusvientiä sekä ammatillisen koulutuksen reformin toteuttamista digitalisaation keinoin
metsäalalla. Edellä mainittuja tavoitteita toteutetaan Workseed pilvipalvelun avulla.

Osana yhteistyötä Workseed tarjoaa Metsäkoulutus ry:n jäsenille 20%:n jäsenalennuksen Workseed sovelluksen kulloinkin voimassaolevista listahinnoista. Jäsenalennus koskee ainoastaan Metsäalaa. Metsäkoulutus ry ja Workseed tulevat järjestämään yhteistyön kick-off tilaisuuden, jossa yhteistyö ja Workseed-palvelu esitetään tarkemmin metsäalan kouluille.

-Metsäkoulutus ry perustettiin v. 2016 kehittämään metsäalan koulutusta ja yksi keino on digitalisaation hyödyntäminen opetuksessa. Haluamme edistää parhaimpien opetusmenetelmien ja –työkalujen käyttöönottoa. Nyt julkaistu yhteistyö sopii erinomaisesti yhteen tavoitteidemme
kanssa, toteaa Metsäkoulutus ry:n toiminnanjohtaja Ville Manner.

-Suomalainen metsäklusteri on perinteisesti ollut globaali edelläkävijä ja esikuva, josta muut ottavat mallia. Metsäala on Workseedille strategisesti tärkeä asiakaskohderyhmä. Näemme, että ohjelmistossamme on merkittävää kansainvälistä potentiaalia ja haluamme olla mukana
kehittämässä metsäalan pedagogiikkaa sekä Suomessa että kansainvälisesti. Tähän Metsäkoulutus ry on erinomainen kumppani. Odotamme innolla mitä saamme yhdessä aikaan, sanoo yrityksen perustaja ja toimitusjohtaja Markus Weiland.