Ajankohtaista

Biohiilestä ratkaisu lisähakkuiden ilmastovaikutuksiin

Suunnitelmat teollisen puunkäytön lisäämiseksi ovat kohdanneet vastustusta raakapuun hankinnasta seuraavan metsien hiilinielun pienenemisen vuoksi. Lisähakkuiden tuottamista sivuvirroista on kuitenkin mahdollista...

Franzen-teroituskoneiden edustus Koneosapalvelulle

Koneosapalvelu on lyhyen tauon jälkeen ottanut takaisin myyntivalikoimaansa sahaketjujen automaattiset teroituskoneet. Teroituskoneissa Koneosapalvelu luottaa saksalaisen Johannes Franzenin yli 25 vuoden...

Sisun asema puu- ja bioenergiakuljetuksissa vahvistuu

Metsäteollisuuden positiivinen kehitys on parantanut kuljetussektorin tulevaisuudennäkymiä ja johtanut investointien kasvuun. Metsäteollisuuden kuljetustehokkuutta parantaneet, vuonna 2013 toteutetut mitta- ja massauudistukset...