KOME Oy uudistaa tuotantoaan

KOME Oy uudistaa tuotantoaan

KOME Oy on aloittanut tuotannon kehittämisohjelman Haapajärven ja Iisalmen tehtailla. Kehittämisohjelma sisältää mm. uutta tuotantotilaa, toiminnanohjausjärjestelmän ja tuotantoon nykyaikaista laitteistoa. Uudistuksilla pyritään saavuttamaan parempaa kilpailukykyä niin kotimaassa kuin vientimarkkinoilla.

Uudistustyöt on aloitettu Haapajärvellä uuden n. 3000 neliön tuotantotilan rakentamisella. Uudessa tuotantotilassa on kiinnitetty huomiota erityisesti tuotannon virtaviivaistamiseen sekä energiatalouteeen. Uudessa tuotantotilassa sijaitsee myös raskaan kaluston korjaamo. Tuotantotila valmistuu vuoden 2017 loppuun mennessä.

Uudella tuotannonohjauksella saavutetaan tuotannon selkeytymistä ja perävaunun elinkaaren aikaisen seurannan hallintaa. Uusi tuotannonohjausjärjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön ensimmäisenä Iisalmen tehtaalla tämän vuoden aikana ja heti sen jälkeen Haapajärvellä. Järjestelmä otetaan käyttöön myös Rautalammin ja Mikkelin tehtailla myöhemmin.

Levyntyöstöä nykyaikaistetaan CNC-ohjatuilla järjestelmillä Haapajärvellä ja Iisalmessa. Lisäksi kehittämisohjelmassa nykyaikaistetaan tuotantovälineistöä ja työergonomiaa mm. perävaununostimilla.