Ajankohtaista

Volvo Trucksin turvallisuusraportti 2017 keskittyy suojaamattomiin tienkäyttäjiin

Vakavien liikenneonnettomuuksien määrä, joissa kuorma-auto on osallisena, on laskussa. Suojaamattomien tienkäyttäjien turvallisuutta on parannettava. Kuorma-autonkuljettajat käyttävät myös edelleen turvavyötä aivan liian vähän. Muun muassa nämä asiat selviävät Volvo Trucksin uudesta liikenneturvallisuusraportista.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Volvo Trucksin turvallisuusraportissa 2017 analysoidaan ja kuvataan kuorma-auto-onnettomuuksien syitä ja yksityiskohtia sekä keinoja onnettomuusriskien ja onnettomuuksien seurausten minimointiin. Nämä faktat ovat tärkeitä paitsi yhtiön omalle tuotekehitykselle myös kaikille niille, jotka tekevät töitä turvallisemman liikenneympäristön puolesta, kertoo Peter Wells, Volvon onnettomuuksien tutkintalautakunnan johtaja.Volvo Trucksin turvallisuusraportti 2017 perustuu Volvon omiin onnettomuustutkimuksiin sekä kansallisilta ja eurooppalaisilta viranomaisilta saatuihin tietoihin. Raportin mukaan jalankulkijoihin, pyöräilijöihin, mopoilijoihin, moottoripyöräilijöihin ja muihin suojaamattomiin tienkäyttäjiin kohdistuvia riskejä on pyrittävä pienentämään nykyistä tehokkaammin.   - Sellaisten vakavien liikenneonnettomuuksien määrä Euroopassa on liki puolittunut viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana, joissa on mukana raskaita kuorma-autoja. Kuorma-auto-onnettomuudet, joissa on mukana suojaamattomia tienkäyttäjiä, eivät kuitenkaan ole samassa määrin vähentyneet, kertoo Volvo Trucksin liikenne- ja tuoteturvallisuusjohtaja Carl Johan Almqvist.   Suojaamattomien tienkäyttäjien osuus vakavasti tai kuolettavasti loukkaantuneista on 35 prosenttia onnettomuuksissa, joissa on osallisena raskaita kuorma-autoja. Kaupungistuminen kiihtyy ja ihmisten ja ajoneuvojen määrä liikenteessä lisääntyy jatkuvasti. Jotta loukkaantumisten riksi ei pääse kasvamaan, tarvitaan merkittäviä toimia.   - Jotta onnettomuuksien määrää voidaan vähentää, meidän on jatkossakin kehitettävä teknisiä ratkaisuja, joilla kuorma-autonkuljettajat voivat välttää mahdollisesti vaarallisia tilanteita. Kaikkien tienkäyttäjien on myös opittava tuntemaan liikenneympäristön riskit ja keinot niiden ehkäisemiseen nykyistä paremmin, Almqvist kertoo.   Onnettomuuksien ehkäisemisen kannalta on ehdottoman tärkeää, että kuljettajalla on esteetön näkyvyys kuorma-auton välittömään läheisyyteen. Volvo on täydentänyt taustapeilejä, lähipeilejä ja peruutuskameroita monilla eri ratkaisuilla - muun muassa kameraratkaisulla, jonka ansiosta kuljettaja näkee kuorma-auton matkustajanpuolen etukulman tapahtumat.   - On tärkeää, että jalankulkijat ja pyöräilijät tietävät, kuinka tärkeää näkeminen ja nähdyksi tuleminen on sujuvan ja turvallisen liikennekäyttäytymisen kannalta. Siksi esimerkiksi nuorille suunnatussa -kampanjan opetusmateriaalissa painotetaan juuri näitä seikkoja, Almqvist kertoo.   Volvon kuorma-autot on varustettu useilla aktiivisilla turvallisuusjärjestelmillä. Tavoitteena on pienentää sellaisten onnettomuuksien riskiä, joissa on osapuolena muita ajoneuvoja. Jos onnettomuus kuitenkin tapahtuu, eniten ihmishenkiä säästää nimenomaan tuttu ja luotettava turvavyö.   - Raportista selviää, että liian moni kuorma-autonkuljettaja jättää yhä turvavyön kiinnittämättä, vaikka tutkimusten mukaan puolet ilman turvavyötä henkensä menettäneistä kuljettajista olisi selvinnyt onnettomuudesta turvavyötä käyttämällä, Almqvist kertoo.   Volvo Trucksin turvallisuusraportti 2017 on Volvo Trucksin onnettomuuksien tutkintalautakunnan toinen julkinen raportti.   - Liikenneonnettomuuksien vähentäminen on valtavan tärkeä, koko maailmaa koskettava asia. Siksi haluamme kertoa tutkimustemme tuloksista selkeällä ja helppotajuisella tavalla, Wells kertoo.     ART on tutkinut ja analysoinut kuorma-autoille tapahtuneita liikenneonnettomuuksia jo vuodesta 1969. ART:n kokemus ja asiantuntemus ovat pian 50 vuoden ajan muodostaneet perustan Volvo Trucksin työlle, jolla pyritään parantamaan yhtiön ajoneuvojen onnettomuuksien ja henkilövahinkojen ehkäisemiseen tarkoitettuja ominaisuuksia. Volvon kuorma-autot lukeutuvatkin markkinoiden turvallisimpiin. Pysähdy, Katso, Vilkuta Tietoja Volvo Trucksin onnettomuuksien tutkintalautakunnasta (Accident Research Team, ART)