MetsäTrans Oy
Kuljetus

Neste pilotoi ensimmäistä omaa sähkölatauspalvelua yhdessä Niemi Palveluiden kanssa ‒ tavoitteena tuoda palvelu Suomen markkinoille vuoden 2021 aikana

Neste pilotoi kesäkuun 2021 alusta lähtien ensimmäistä omaa logistiikka-alan yrityksille suunnattua sähkölatauspalvelua Suomessa. Palvelun pilotointi toteutetaan yhteistyössä Niemi Palvelut Oy:n kanssa yrityksen toimipisteessä Helsingin Konalassa. Pilottihanke tukee Nesteen ja Niemen ilmastostrategioita ja auttaa Suomen johtavaa muutto- ja logistiikka-alan yritystä vähentämään ilmastopäästöjään. Nesteen tavoitteena on tuoda Suomen markkinoille kaupallinen sähkölatauspalvelu vuoden 2021 loppuun mennessä.

- Haluamme auttaa asiakkaitamme pienentämään kasvihuonekaasupäästöjään, ja tutkimme jatkuvasti mahdollisuuksia tukea yrityksiä hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisessa. Mikään ratkaisu ei yksin riitä liikenteen päästöjen vähentämiseen. Fossiilisen dieselin käyttö ammattiliikenteessä tulee vuosien edetessä vähenemään, sen sijaan uusiutuvalle dieselille on tarvetta myös tulevaisuudessa. Samaan aikaan Suomen tieliikenne sähköistyy, etenkin kevyemmän kaluston osalta, ja haluamme osaltamme tukea tätä kehitystä. Pilottihankkeen myötä voimme laajentaa palvelutarjontaamme sähkölataukseen ja tarjota siihen liittyvän kokonaisratkaisun pitkäaikaisen kumppanimme käyttöön, sanoo Nesteen Marketing & Services -liiketoiminnan myyntijohtaja Tuomas Kulola.

Niemi Palveluiden kalusto käsittää tällä hetkellä 163 ajoneuvoa, joista 120 kulkee uusiutuvalla dieselillä, 35 biokaasulla ja 8 sähköllä. Pilottihankkeen myötä Niemi voi ladata useampaa sähköllä kulkevaa muuttoautoa vuorokaudessa omassa toimipisteessään 22 kW:n AC-latauslaitteiden sekä 180 kW:n DC-pikalatauslaitteen avulla. Lataus aloitetaan Nesteen mobiilisovelluksella Neste-äpillä tai sähköautoilijoille tutuksi tulleilla RFID-tageilla. Päästövähennykset todennetaan Nesteen päästöraportointipalvelun avulla. Nesteen pilotoima latausratkaisu sisältää laturit ja niiden käyttöön liittyvät palvelut, joten erillisiä laiteinvestointeja ei tarvita. Sähköinfrastruktuurin ja laturien osalta Nesteen yhteistyökumppanina pilotissa toimii Plugit Finland Oy.

Yhä useampi kuljetus- ja logistiikka-alan yritys operoi jatkossa sekakalustolla

Suomen kunnianhimoinen tavoite saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä tarvitsee toteutuakseen sekä uusia käyttövoimia että ratkaisuja, jotka ovat käytettävissä heti.

- Olemme asettaneet omille pienhiukkaspäästöillemme nollatavoitteen vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteemme toteutuminen edellyttää olemassa olevan kaasutankkaus- ja latauspisteverkoston huomattavaa laajentamista Suomessa. Nykyinen latauspisteverkosto on hajanainen ja epävarma, mikä rajoittaa sähkökaluston käyttömahdollisuuksia. Ammattiliikenne vaatii laajempaa latauspisteverkostoa käytössä olevan kaluston monipuolistuessa. Olemme iloisia kehitys- ja pilottiyhteistyöstä Nesteen kanssa, ja odotamme kuljettajiemme kokemuksia palvelun käytöstä. Sähköistymisen rinnalla uusiutuvan dieselin käyttö tulee olemaan vielä pitkään tärkeä osa Niemen ilmastostrategiaa ja hiilineutraaliustavoitteiden täyttymistä, sanoo Niemi Palveluiden suurasiakkuusjohtaja Juha Niemi.

Yhä useampi kuljetus- ja logistiikka-alan yritys operoi jatkossa diesel-, sähkö- ja kaasuajoneuvoista koostuvalla kalustolla. Sähköajoneuvokannan kasvua tukee entistä kilpailukykyisempien sähköajoneuvojen tulo markkinoille, ajoneuvojen elinkaarikustannuksen lasku sekä muutokset lainsäädännössä.

- Sähkölatauspalvelun tarjoaminen yritysten omiin toimipisteisiin on ensimmäinen askeleemme liikenteen sähköistymisen tukemisessa. Tämän lisäksi kartoitamme mahdollisuuksia palvella yritysasiakkaita myös muissa lokaatioissa esimerkiksi julkisella latausverkostolla. Yritysten raskaamman kaluston latausverkosto tulee eroamaan kuluttajien latauspisteistä esimerkiksi suurempien parkkiruutujen sekä laturien isomman tehon, määrän ja saatavuuden osalta. Uskon, että kehittämällä palveluita yhdessä kumppaniemme kanssa pystymme luomaan asiakkaillemme aitoa lisäarvoa latausratkaisuillamme, sanoo Kulola.