MetsäTrans Oy
Metsätrans

Metsätrans on alan luetuin ja arvostetuin lehti!

20-vuotista taivaltaan juhliva Metsätrans-lehti on saavuttanut aseman Suomen luetuimpana ja arvostetuimpana puunkorjuun- ja kuljetuksen erikoislehtenä.

Feelback Group toteutti marraskuussa 2017 lukijatutkimuksen, jossa pyrittiin selvittämään puutavara-autoilijoiden lukutottumuksia ja alan lehtien suosiota. Vastaajat poimittiin kaikki Suomen puutavara-autoilijat kattavasta rekisteristä satunnaisotannalla. Kaikkiaan kyselyyn vastasi tavoitteen mukaisesti hieman alle 20 prosenttia kaikista puutavara-autoilijoista, otosta voidaan siis perustellusti pitää hyvinkin kattavana. Puhelinhaastatteluna toteutetussa tutkimuksessa vastaajilta kysyttiin mitä kuljetusalan lehtiä heille tulee (vastausvaihtoehdot lueteltiin aakkosjärjestyksessä), ja lisäksi pyydettiin nimeämään näistä kaksi lehteä, joita he arvostavat eniten.

Metsätrans selvä ykkönen

Metsätrans oli tutkimuksessa ykkönen molemmissa kategorioissa. Selvityksen mukaan lehteä tilaa yli 90 prosenttia puutavara-autoilijoista! Seuraavina listalla olivat Europörssi ja Konepörssi, ennen SKAL ry:n omaa jäsenlehteä Kuljetusyrittäjää. Ainoastaan yksi prosentti vastaajista ilmoitti, ettei heille tule mitään alan lehdistä. Arvostuksessa Metsätrans oli ylivoimainen. Peräti 70 prosenttia vastaajista nimesi Metsätransin kahden arvostetuimman lehden joukkoon, luku on kymmenen prosenttia korkeampi kuin kahdella seuraavalla, Konepörssillä ja Kuljetusyrittäjällä yhteensä! Neljä prosenttia vastaajista ei osannut tai halunnut vastata tähän kysymykseen. Vastaava tutkimus toteutettiin edellisen kerran puutavara-autoilijoiden kohderyhmässä vuonna 2012, tuolloin Eniron toimesta. Metsätrans oli ykkönen molemmissa kategorioissa jo tuolloin, ja kuluneen viiden vuoden aikana asemamme on vain vahvistunut entisestään. Metsätrans oli luetuin ja arvostetuin lehti myös metsäkoneyrittäjien keskuudessa, kun asiaa edellisen kerran tutkittiin pari vuotta sitten. (Feelback Group, syys-lokakuu 2015)