MetsäTrans Oy
Ajankohtaista

Hiilinielupäätöksestä eväät metsävarojen kasvattamiseen ja kierto- ja biotalouden kehittämiseen

Sopu metsien hiilinieluista varmistaa, että metsävarat jatkavat kasvuaan Suomessa ja muualla Euroopassa. Lisäksi linjaus mahdollistaa riittävän raaka-ainehuollon Suomen kierto- ja biotalouden kehittämisen tarpeisiin. Euroopan komission, parlamentin ja neuvoston kolmikantaneuvotteluissa syntyi 14.12. sopu metsien hiilinieluja koskevasta laskentamallista. Euroopalla on merkittävät ja kasvussa olevat metsävarat. Nyt tehty linjaus edellyttää, että metsävarat jatkavat kasvuaan ja viilentävät ilmastoa myös jatkossa. Nielupolitiikka on Suomelle keskeinen kysymys, sillä lisääntyvä puunkäyttö tarjoaa mahdollisuudet ilmastomyönteisten vientituotteiden valmistukselle. Metsäteollisuuden panostukset innovaatioihin ovat viime aikoina näkyneet niin uusina tuotteina kuin myös investointeina. Lisäksi puunjalostuksen sivutuotteilla on valtava merkitys Suomen pyrkiessä päästövähennyksiin ja uusiutuvan energian lisäämiseen. Kasvavat metsävarat ja puunkäyttö ovat Suomelle keskeisimpiä keinoja edistää kestävää kehitystä – ympäristömyönteisyyttä, vahvaa taloutta ja hyvää työllisyyttä. On tärkeää, että nielupolitiikka ei ohjaa puunkäyttöä ja ympäristövastuuta Euroopan ulkopuolelle vaan mahdollistaa omiin uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvan kierto- ja biotalouden kehittämisen. - Nyt sovitun laskentakehikon toimeenpanossa Suomi tarvitsee jatkoa sujuvalle yhteistyölle komission ja muiden jäsenvaltioiden kanssa. Suomalaisten virkamiesten ja päättäjien aktiivisuus sekä sidosryhmien yhtenäisyys olivat nielukeskusteluissa arvokkaita asioita. Näitä on vaalittava myös tulevaisuudessa, sanoo Metsäteollisuus ry:n johtaja

Jyrki Peisa

.