Ajankohtaista

Avoin metsätieto tulee ladattavaksi maaliskuun alussa

Suomen metsäkeskuksen hallinnoimaa metsätietoa on mahdollista hyödyntää nykyistä tehokkaammin 1.3.2018 alkaen, kun metsätietolain muutokset astuvat voimaan. Ympäristötiedoksi katsottavat metsätiedot ovat jatkossa avoimesti saatavissa Metsään.fi-verkkosivujen uudessa avoimen tiedon osiossa. Metsäkeskuksen

Metsään.fi-verkkosivuilla

 avautuu maaliskuussa uusi avoimen tiedon osio, jonka kautta voi vapaasti ladata tietoja metsävaroista, metsälain erityisen tärkeistä elinympäristöistä, metsänkäyttöilmoituksista ja Kemera-töistä. - Avoimen metsätiedon katseluun käyttäjät tarvitsevat aluksi paikkatietosovelluksen. Kesään mennessä saadaan käyttöön karttapalvelu, jota voi katsoa selaimessa, sanoo metsätiedon palvelupäällikkö

Jorma Jyrkilä

Suomen metsäkeskuksesta. Metsäkeskus ei luovuta avoimen metsätiedon mukana metsänomistajien nimi- tai yhteystietoja, tilanrajoja tai kiinteistötunnuksia. Niiden luovutus edellyttää jatkossakin metsänomistajan suostumusta, toimeksiantoa tai muuta laissa mainittua perustetta. Jos tiedon hakija yhdistää avointa metsätietoa muista rekistereistä hakemansa tiedon kanssa, hänen täytyy huolehtia siitä, että tietoa käytetään oikein. Metsäkeskus kerää ja ylläpitää koko ajan tietoja metsästä. Esimerkiksi tiedot metsälain erityisen tärkeistä elinympäristöistä eivät ole tällä hetkellä täysin ajan tasalla, mutta ne tarkentuvat, kun aineistoa työstetään.

 

Avoin metsätieto luo perustaa uusille palveluille

Metsäkeskuksessa toivotaan, että kaupalliset toimijat lähtevät mahdollisimman pian kehittämään tiedon varaan palveluja metsänomistajille ja heille palveluja tarjoaville yrityksille. - Toivomme, että avautuva metsätieto edistää metsäalan digitalisaatiota ja monipuolistaa metsänomistajille tarjottavien palvelujen tarjontaa. Metsäalan toimijat saavat myös jatkossa entistä laajemmin metsänomistajien yhteystietoja suoramarkkinointitarkoituksiin, Jyrkilä sanoo. Uusia palveluja ideoidaan muun muassa 18.-20.5.2018 Helsingissä

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

hackathon-tapahtumassa

. Hackathoniin osallistuu kilpailevia joukkueita, joiden tavoitteena on luoda sovellus avoimen metsätiedon hyödyntämiseen. Metsään.fi-palvelun tietosisältö säilyy kirjautuneille metsänomistaja- ja toimijakäyttäjille lähes ennallaan. Jatkossa metsää kuvaaviin tietoihin ei kuitenkaan sisälly enää euromääräisiä tietoja, kuten hakkuiden kantorahatuloarvioita. Palvelussa pääsee jatkossakin käyttämään oman tilan metsä-, ympäristö- ja luontotietoja sekä hoitamaan metsäasioita sähköisesti.