MetsäTrans Oy
Ajankohtaista

Kotimaisen raakapuun käyttö nousi ennätystasolle 2017

Metsäteollisuustuotteiden valmistukseen käytetyn raakapuun määrä kasvoi vuonna 2017 viidettä vuotta peräkkäin ja oli suurin kymmeneen vuoteen. Kotimaista raakapuuta metsäteollisuus jalosti enemmän kuin koskaan aikaisemmin, kun taas tuontiraakapuun kulutus jatkoi laskuaan. Metsäteollisuuden raakapuun kotimaisuusaste oli vuonna 2017 suurin lähes 40 vuoteen. Eri toimialoista eniten puuta käytti selluteollisuus. – Metsäteollisuus käytti raakapuuta vuonna 2017 lähes 70 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli kolme prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Suurin käyttömäärä, 76 miljoonaa kuutiometriä, saavutettiin vuonna 2006. Metsäteollisuuden sivutuotepuuta, lähinnä sahahaketta ja purua, metsäteollisuustuotteiden valmistukseen kului liki 10 miljoonaa kuutiometriä, kertoo yliaktuaari Esa Ylitalo Lukesta.

Kotimaisuusaste huipussaan

Kotimaista raakapuuta metsäteollisuus jalosti 62 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli kolme miljoonaa kuutiometriä eli kuusi prosenttia edellisvuotista suurempi ja enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Tuontiraakapuun kulutus sen sijaan jatkoi laskuaan ja putosi vuotta aiemmasta 12 prosenttia päätyen alle kahdeksaan miljoonaan kuutiometriin. Ylitalon mukaan metsäteollisuuden käyttämän raakapuun kotimaisuusaste – 90 prosenttia kokonaiskäytöstä – oli korkein lähes 40 vuoteen.

Selluteollisuus merkittävin puunkäyttäjä

Raakapuun käyttö kasvoi edellisvuodesta kaikilla metsäteollisuuden toimialoilla ja kaikilla puutavaralajeilla. Eniten raakapuuta jalosti selluteollisuus, liki 33 miljoonaa kuutiometriä. Tämä oli toimialan suurin tilastoitu käyttömäärä tähän mennessä. Sahateollisuuden kokonaispuunkäyttö kipusi 26 miljoonaan kuutiometriin. Eri puutavaralajeista käytettiin eniten mäntykuitupuuta, 17 miljoonaa kuutiometriä. Seuraavalla sijalla olivat kuusitukit, joita kului 14 miljoonaa kuutiometriä.

Keski-Suomessa eniten lisäystä

– Viidennes raakapuusta eli 14 miljoonaa kuutiometriä kului Etelä-Karjalan maakunnan alueella. Seuraavaksi eniten, reilut seitsemän miljoonaa kuutiometriä, jalostettiin Kymenlaaksossa. Keski-Suomessa raakapuun käyttö nousi yli kuuteen miljoonaan kuutiometriin. Lisäystä vuotta aiemmasta kertyi peräti viidennes eli miljoona kuutiometriä, Ylitalo toteaa.