Ajankohtaista

Energiapuun lisääntyvä kysyntä vaatii tehokkaita korjuu- ja logistiikkaratkaisuja – energiaturpeen kielto olisi haitallinen

Harvennushakkuut vastaisivat energiapuun kysyntään

Päästökauppa ohjaa käyttöä turpeesta puuhun