Ajankohtaista

Kemin biotuotetehtaan ja Rauman sahan suunnittelusta sopimus

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre Oy on tehnyt sopimuksen ÅF Pöyryn kanssa Kemin biotuotetehtaan ja Rauman sahan esisuunnitteluista. Sopimus allekirjoitettiin 27.5.2019. ÅF Pöyry toimittaa Metsä Fibrelle konsulttipalvelut hankesuunnittelujen ajaksi. Esisuunnittelut ovat osa hankesuunnitteluprojekteja, jotka pitävät sisällään lisäksi muun muassa YVA- ja ympäristölupaprosessit, päälaitesopimukset ja investointiesitykset.

Hankesuunnitteluiden tavoitteena on luoda edellytykset investointipäätöksille. Kemin biotuotetehtaan osalta investointipäätös tehdään aikaisintaan kesällä 2020 ja Rauman sahan osalta alkuvuodesta 2020.

-ÅF Pöyry pystyy tarjoamaan meille osaamistaan näissä suurten teollisten hankkeiden suunnitteluvaiheessa. Jaamme yhteisen tavoitteen suunnitella maailman modernein biotuotetehdas ja saha, jotka eivät käytä lainkaan fossiilisia polttoaineita ja edustavat alansa kirkkainta kärkeä, kertoo Metsä Fibren toimitusjohtaja. Ismo Nousiainen

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Metsä Fibrellä ja Pöyryllä on yhteistä historiaa eri hankkeista.

-Nämä toimeksiannot vahvistavat entisestään Metsä Fibren ja ÅF Pöyryn välistä yhteistyötä, ja olemme tyytyväisiä voidessamme tukea Metsä Fibreä näissä strategisesti tärkeissä hankkeissa, jotka tukevat kestävää kehitystä vähentämällä fossiilisten polttoaineiden käyttöä, lisäämällä uusiutuvan energian tuotantoa ja lisäämällä hiilidioksidin varastointia puutuotteisiin, joilla on pitkä käyttöikä, sanoo , Prosessiteollisuus-divisioonan johtaja, ÅF Pöyry.Nicholas Oksanen

Toteutuessaan Kemin biotuotetehdas on Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi, arvoltaan 1,5 miljardia euroa. Tehdas tuottaisi vuosittain 1,5 miljoonaa tonnia havu- ja koivusellua sekä lukuisia muita biotuotteita. Puunkäyttö olisi 7,6 miljoonaa kuutiota vuodessa. Uusi tehdas työllistäisi koko suorassa arvoketjussaan Suomessa noin 2 500 henkilöä, joista uusia on noin 1 500.

Rauman mäntysahan investoinnin arvo olisi noin 200 miljoonaa euroa ja vuosituotanto noin 750 000 kuutiometriä. Sahalinjan uuden teknologian ja datan hyödyntämisen taso tekisi siitä tehokkaimman laitoksen alallaan koko maailmassa. Saha työllistäisi koko suorassa arvoketjussaan Suomessa noin 500 henkilöä.