Metsäkoneurakointi

Ponssen osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2022

Ponsse Scorpion Giant

Heinä-syyskuu (jatkuvat liiketoiminnot):

  • Liikevaihto oli 178,5 (140,2) miljoonaa euroa
  • Liikevoitto oli 13,0 (14,1) miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti 7,3 (10,0)

Tammi-syyskuu (jatkuvat liiketoiminnot):

  • Liikevaihto oli 530,5 (435,1) miljoonaa euroa
  • Liikevoitto oli 34,9 (40,9) miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti 6,6 (9,4)
  • Tilikauden tulos oli 24,2 (26,9) miljoonaa euroa
  • Osakekohtainen tulos oli 0,86 (0,96) euroa
  • Tilauskanta oli 365,5 (272,5) miljoonaa euroa katsauskauden lopussa
  • Liiketoiminnan rahavirta oli -50,8 (50,1) miljoonaa euroa
  • Omavaraisuusaste oli 56,7 (61,8) prosenttia katsauskauden lopussa
  • Yhtiön euromääräisen liikevoiton arvioidaan olevan vuonna 2022 samalla tasolla kuin vertailukelpoinen jatkuvien liiketoimintojen liikevoitto vuonna 2021 (50,0 miljoonaa euroa). Yhtiön suhteellisen kannattavuuden arvioidaan kuitenkin heikentyvän merkittävästi Venäjän liiketoiminnasta vetäytymisen, osien ja komponenttien saatavuushaasteiden ja voimakkaan inflaation johdosta.
Toimitusjohtaja Juho Nummela, Ponsse Oy

TOIMITUSJOHTAJA JUHO NUMMELA:

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- PONSSE-metsäkoneiden ja -palveluiden kysyntä säilyi katsauskaudella jatkuvien liiketoimintojen osalta hyvällä tasolla. Asiakkaidemme vakaa työtilanne vaikutti positiivisesti sekä uusien koneiden, että huoltopalveluiden kysyntään. Saadut tilaukset olivat noin 187 miljoonaa euroa. Yhtiön jatkuvien toimintojen tilauskanta oli katsauskauden lopussa 365,5 (272,5) miljoonaa euroa.

Liikevaihto oli kuluneella neljänneksellä 178,5 (140,2) miljoonaa euroa. Pystyimme katsauskauden loppua kohden toimittamaan asiakkaillemme koneita hyvässä tahdissa ja samalla huoltopalveluiden erinomainen kehitys vahvisti liikevaihtoa. Liiketoiminta-alueistamme myös teknologiayhtiömme Epec kasvoi vahvasti. Asiakkaidemme työtilanne on markkinoillamme pääsääntöisesti erinomainen, mihin vaikuttavat selluteollisuuden hyvä tilanne ja Venäjän puu- ja sahatavaran poistuminen Euroopan markkinoilta.

Venäjän tytäryhtiöömme OOO Ponssen myyntiin liittyvä yrityskauppa odottaa Venäjän viranomaisten hyväksyntää ja pyrimme saamaan kaupan päätökseen mahdollisimman nopeasti.

Venäjän liiketoiminnan loppuminen, kova inflaatio sekä osien ja komponenttien saatavuuden merkittävä heikentyminen vaikuttavat Ponsseen edelleen voimakkaasti. Sopeutuminen vaikeaan liiketoimintaympäristöön on meneillään. Saimme katsauskauden aikana päätökseen 7. kesäkuuta aloitetut muutosneuvottelut. Osien ja komponenttien saatavuusongelmat jatkuivat katsauskaudella heijastuen sekä yhtiön kannattavuuteen että rahavirtoihin. Yhtiön tuotanto ja huoltopalvelut kärsivät hankalasta saatavuustilanteesta edelleen. Tuotantomme on kuitenkin toiminut keskeytyksettä ja teemme jatkuvasti töitä saavuttaaksemme suunnitellun aikataulun.

Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 7,3 (10,0) prosenttia. Kuluneen neljänneksen loppua kohden parantuneet uusien koneiden toimitusmäärät helpottivat tilannetta yhdessä huollon erinomaisen onnistumisen kanssa. Kannattavuutta heikensi liiketoiminnan kulujen liikevaihtoa nopeampi kasvu. Priorisoimme tekemistämme voimakkaasti ja säästötavoitteemme on selkeä. Etsimme yhdessä henkilöstömme kanssa parhaita keinoja kannattavuuden parantamiseksi tuottavuuden, liiketoiminnan kulujen ja tuotekustannusten hallinnan kautta.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Yhtiön rahavirta heikentyi ollen lopulta -50,8 (50,1) miljoonaa euroa. Pystyimme kääntämään rahavirtamme positiiviseen suuntaan kuluneen vuosineljänneksen lopulla. Pääomiamme on hetkellisesti sitoutunut varastoon jääneisiin, osapuutteista kärsiviin koneisiin ja raaka-ainevarastoihin. Myös vaihtokonevarastomme oli kasvussa.

Ponsse toi katsauskaudella markkinoille merkittäviä tuote- ja palveluratkaisuja, joita esiteltiin metsäkonemessuilla ympäri maailmaa. Perinteisen puunkorjuuteknologian ohella lanseerasimme tytäryhtiömme Epecin kanssa elokuussa täysin uutta teknologiaa, sähkökäyttöisen PONSSE EV1 -metsäkonekonseptin. Kasvavan metsäalan kiinnostus Ponssen ja Epecin uusiin tuoteratkaisuihin on ollut erittäin rohkaisevaa. Jatkamme investointejamme kohdennetusti markkinoiden edistyksellisimpään tuoteteknologiaan.