Metsäteollisuus

Metsien inventoinnit alkavat 21 alueella eri puolilla Suomea 

puukarttakoelamittaus

Suomen metsäkeskus jatkaa metsien inventointia tänä kesänä eri puolilla Suomea. Inventoinnit alkavat tänä vuonna 21 uudella alueella, yhteensä 4,2 miljoonan metsähehtaarin alalla. Näiden alueiden metsävaratiedot valmistuvat vuoden 2024 aikana. Metsänomistajat voivat katsoa oman metsänsä tietoja Metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelusta.

Metsäkeskus inventoi Suomen metsiä ja tuottaa monipuolista tietoa yksityismetsien kasvupaikoista, puustosta, hoito- ja hakkuumahdollisuuksista sekä metsäluonnosta. Metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelussa julkaistavien tietojen avulla metsänomistajat voivat suunnitella metsien hakkuita ja hoitotöitä sekä saada tietoa metsänsä arvokkaista luontokohteista ja suojelumahdollisuuksista. Tiedot ovat käytettävissä myös Metsäkeskuksen avoimen metsä- ja luontotiedon palveluissa.

Laserkeilausta, ilmakuvausta ja mittauksia metsissä

Metsien inventointi perustuu lentokoneesta tehtävään laserkeilaukseen ja ilmakuvaukseen, maastossa tehtäviin koealamittauksiin sekä monipuolisiin laskentamenetelmiin. Laserkeilauksella saadaan kolmiulotteista tietoa maanpinnasta, kasvillisuudesta ja metsien puuston rakenteesta. Keilaus tehdään lentokoneesta 1,5–2 kilometrin korkeudesta. Keilauksesta ei ole vaaraa ihmiselle eikä eläimille. Erillinen ilmakuvaus tehdään 7–8 kilometrin korkeudesta. Ilmakuvamateriaalia käytetään muun muassa eri puulajien tunnistamiseen ja metsäkuvioiden rajaamiseen.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Laserkeilauksia ja ilmakuvauksia toteutetaan vuosittain osana Maanmittauslaitoksen koordinoimaa kansallista laserkeilaus- ja ilmakuvausohjelmaa. Sen mukaiset laserkeilaukset tehdään kuuden vuoden aikana (2020–2025). Ilmakuvaukset tehdään kolmessa vuodessa. Lisäksi kesäkaudella maastossa liikkuu kymmenittäin Metsäkeskuksen metsäammattilaisia mittaamassa puustotietoja koealoilta. Koealamittaus ei vahingoita puustoa tai maaperää. 

Hakkuukonetieto avuksi metsätietojen päivityksessä

Nykyisellä metsien inventointimenetelmällä saadaan kerättyä laadukasta tietoaineistoa metsistä. Tieto on tarkinta hoidetuissa kasvatusmetsissä ja uudistuskypsissä metsissä. Taimikoissa ja epätasaisissa hoitamattomissa metsissä kaukokartoitusinventoinnin tarkkuus on heikompaa.

Metsäkeskus päivittää metsävaratietoa jatkuvasti inventointien välillä eri tietolähteitä ja puuston kasvumalleja käyttäen. Tänä vuonna Metsäkeskus alkaa käyttää uutena tietolähteenä hakkuukoneilta tulevaa paikkatietoa. Hakkuukoneilta tulevista tiedoista voi luotettavasti päätellä hakkuiden rajaukset, hakkuutavat ja -ajankohdat. Metsä- ja luontotiedon laadusta on lisätietoa Metsäkeskuksen Tiedon laatu -sivulla.

Tuoreet metsävaratiedot saatavilla aina inventointia seuraavana vuonna

Tänä kesänä kartoitettavien alueiden metsävaratiedot valmistuvat ensi vuoden aikana. Eri vuosien laserkeilaus- ja ilmakuvausalueet ovat nähtävillä Maanmittauslaitoksen Laserkeilaus ja ilmakuvaus -sivulla. Metsänomistajat voivat varmistaa oman metsätilansa tietojen julkaisuvuoden myös Metsävaratietojen saatavuus -karttapalvelusta. 

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Parhaillaan Metsäkeskuksessa tuotetaan vuonna 2022 inventoitujen alueiden metsävaratietoja. Näiden 21 alueen ja lähes 4 miljoonan metsähehtaarin metsävaratiedot julkaistaan vuoden loppuun mennessä.