fbpx
 

Kansanedustajaehdokkaat: Bioenergian käyttö parantaa kauppatasetta ja vähentää tuontienergiaa

Kansanedustajaehdokkaat: Bioenergian käyttö parantaa kauppatasetta ja vähentää tuontienergiaa

Lähes 70 % ehdokkaista lisäisi puuenergian – erityisesti kotimaiseen raaka-aineeseen perustuvan puuenergian - käyttöä. Ehdokkaat kokevat bioenergian käytön tärkeimmiksi taloudellisiksi lisäarvoiksi tuontienergian vähentämisen ja kauppataseen parantamisen, bioenergiateknologian kehittämisen sekä maaseudun taloudellisen aktiviteetin lisääntymisen.

Aula Research Oy:n toteuttamassa kyselyssä tutkittiin puuenergian kannatusta kansanedustajaehdokkaiden keskuudessa. 67 % kansanedustajaehdokkaista lisäisi puuenergian käyttöä.

ARTIKKELI JATKUU MAINOKSEN JÄLKEEN
Ehdokkaat perustelevat puuenergian käyttöä taloudellisella lisäarvolla. Lisäyksen avulla ulkomailta ostettava energia vähenee, kauppatase paranee, bioenergiateknologia kehittyy sekä maaseudun taloudellinen aktiviteetti lisääntyy.

Vaalipiireittäin tarkasteltuna 60–80 % kansanedustajaehdokkaista kannattaa puuenergian käytön lisäämistä, lukuun ottamatta Helsingin vaalipiiriä. Pääkaupungissa 36 % ehdokkaista lisäisi puuenergiaa. Eniten käytön lisäys saa kannatusta Lapin, Kaakkois-Suomen, Pirkanmaan, Savo-Karjalan ja Hämeen vaalipiirissä.

Bioenergia ry:n kyselytutkimuksen toteutti Aula Research Oy 24.1.–14.2.2019. Tutkimukseenvastasi 359 henkilöä, jotka ovat asettuneet ehdolle vuoden 2019 eduskuntavaaleihin. Vastaajia oli vähimmillään 9 ja enimmillään 62 kaikista yhdeksästä suurimmasta puolueesta. 

Muita aiheeseen liittyviä