fbpx
 

Kotimaisen puun tarjonta kasvoi alkuvuonna

Kotimaisen puun tarjonta kasvoi alkuvuonna

Metsäteollisuuden investoinnit ovat lisänneet puuraaka-aineen tarvetta noin 10 miljoonalla kuutiometrillä, mikä on näkynyt puukaupan vahvana nosteena viime vuosina. Puukaupan kasvu on jatkunut myös kuluvana vuonna. Tukki- ja kuitupuun tarjonta kasvoi tammi-huhtikuussa edellisvuoteen verrattuna. Pohjois- ja Itä-Suomessa myyntihakkuita lisäsivät alkuvuodesta laajat tykkylumituhot. Kotimaisen puun tarjonta kasvoi tammi-huhtikuussa 4,4 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Yksityisten metsänomistajien metsissä kasvua oli 3,2 prosenttia ja muiden omistajaryhmien, kuten Metsähallituksen, yritysten, kuntien ja seurakuntien metsissä, 7,3 prosenttia. Alkuvuoden 2018 aikana puuta on tarjottu myyntiin yhteensä 20,8 miljoonaa kuutiometriä koko maassa. Viime vuonna teollisuus osti kotimaasta puuta noin 64,5 miljoonaa kuutiometriä. Puun tarjontamäärät on laskettu Suomen metsäkeskukseen saapuneiden metsänkäyttöilmoitusten pohjalta. Metsänkäyttöilmoitus täytyy tehdä vähintään 10 vuorokautta ennen myyntihakkuiden aloittamista. Tykkylumituhot lisäsivät myyntihakkuita Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa Puun tarjonta lisääntyi Kainuussa tammi-huhtikuussa jopa 59 prosenttia ja Pohjois-Karjalassa 37 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Syynä poikkeuksellisen suureen kasvuun olivat alueita runnelleet pahat tykkylumituhot. Tykkylumen painamat ja katkomat puut pyritään korjaamaan alueen metsistä ennen kesän tuloa. Puun tarjonta kasvoi alkuvuonna vahvasti myös Pohjanmaan alueella. Pohjanmaan rannikkoseudulla kasvua oli 12 prosenttia ja Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla sekä Pohjois-Pohjanmaalla 5 prosenttia. Kaakkois-Suomessa myyntihakkuut käynnistyivät alkuvuonna edellisvuotta verkkaisemmin ja puun tarjonta laski 13 prosenttia. Seuraavaksi eniten tarjonta laski Etelä-Savossa ja Lapissa. Alueelliset metsäohjelmat auttavat puuta liikkeelle Alueellisten metsäohjelmien 2016-2020 yksi keskeinen tavoite on vastata kasvavaan puuntarpeeseen. Alueelliset ohjelmat ja niiden tavoitteet kestävistä hakkuumääristä on tehty laajassa yhteistyössä maakunnallisten metsäneuvostojen ja metsäalan toimijoiden kanssa. - Vaikka alueellisissa metsäohjelmissa korostuvat odotukset metsäbiotalouden ja puun kysynnän kasvulle, on ohjelmissa huomioitu vahvasti myös luonnon monimuotoisuus ja luonnonhoito. Ohjelmat sisältävät toimenpiteitä monimuotoisuuden, vesiensuojelun ja virkistysmahdollisuuksien lisäämiseksi. Niihin on panostettava samalla kun metsien käyttö kasvaa, toteaa Metsäkeskuksen elinkeinojohtaja Anssi Niskanen.

Muita aiheeseen liittyviä