fbpx
 

Metsä Fibre toimitti Kemin biotuotetehtaan ympäristölupahakemuksen 20.9.2019

Metsä Fibre toimitti Kemin biotuotetehtaan ympäristölupahakemuksen 20.9.2019

Metsä Fibre on toimittanut Kemin biotuotetehtaan ympäristölupahakemuksen Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle perjantaina 20.9.2019.

Valvova viranomainen eli Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (AVI) tiedottaa hakemuksesta kuulutuksella. Tämän jälkeen asianosaiset voivat antaa hakemuksesta lausuntoja. Lupaviranomainen tekee asiassa päätöksen kuultuaan hakijaa mahdollisista lausunnoista. Biotuotetehtaan ympäristölupaa odotetaan saatavaksi alkuvuodesta 2020. Yksi uuden biotuotetehtaan investointipäätöksen edellytyksistä on ympäristölupa. Lopullinen investointipäätös tehtaan rakentamisesta tehdään aikaisintaan kesällä 2020, jolloin biotuotetehdas voisi käynnistyä 2020-luvun alkupuoliskolla.

Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren suunnittelema noin 1,5 miljardia euroa maksava biotuotetehdas olisi toteutuessaan metsäteollisuuden historian suurin investointi Suomessa. Tehtaan selluntuotannon kapasiteetti olisi 1,5 miljoonaa tonnia vuodessa ja lisäksi tehdas tuottaisi muita biotuotteita. Tehdas rakennettaisiin Metsä Groupin nykyiselle tehdasalueelle Kemiin ja se korvaisi nykyisen sellutehtaan.

Muita aiheeseen liittyviä