fbpx
 

Metsä Groupin biotuotetehtaan käynnistäminen aloitetaan elokuussa 2017

Metsä Groupin biotuotetehtaan käynnistäminen aloitetaan elokuussa 2017

Metsä Group teki päätöksen Suomen metsäteollisuushistorian suurimmasta investoinnista huhtikuussa 2015, ja suurprojekti Äänekoskella on edennyt suunnitellusti aikataulussaan ja budjetin mukaisesti kohti tehtaan käynnistämistä. Tällä hetkellä biotuotetehdasprojekti on osastojen koekäyttö- ja käyttöönottovaiheessa.

Tehtaan käynnistäminen aloitetaan elokuun puolivälissä 2017, ja uuden tehtaan sellutoimitukset asiakkaille alkavat vuoden 2017 syyskuun alussa. Äänekosken nykyinen sellutehdas ajetaan alas biotuotetehtaan käynnistyessä.

Uusi jätevedenpuhdistamo on käynnistetty Äänekosken tehdasintegraatin jätevesillä. Puhdistamolle johdetaan tästä eteenpäin kaikki tehdasalueen jätevedet ja uuden tehtaan käynnistämisen jälkeen myös biotuotetehtaan jätevedet. Modernin puhdistusteknologian avulla biotuotetehdas pystyy toimimaan nykyisen tehdasintegraatin jätevesilupaehtojen mukaisesti huolimatta lähes kolminkertaistuvasta sellun tuotantomäärästä.

Biotuotetehtaan uuden kuivauskoneen tuotannollinen koekäyttö on alkanut nykyisen sellutehtaan massoilla, ja uusi kone on tuotannollisessa käytössä heinäkuun alkupuolella.

– Ennen käynnistämistä tehtävät toimenpiteet tähtäävät biotuotetehtaan hyvään starttikäyrään. Tehtaan saavuttaessa täyden tuotannon Metsä Group on maailman suurin havusellun tuottaja, Metsä Fibren toimitusjohtaja Ilkka Hämälä

Biotuotetehdas saavuttaa nimellistuotannon noin vuoden kuluttua käynnistämisestä. Tehtaan selluntuotannon kapasiteetti on 1,3 miljoonaa tonnia sellua vuodessa. Lisäksi tehdas tuottaa muita biotuotteita, kuten mäntyöljyä, tärpättiä, tuotekaasua ja rikkihappoa. Uuden sukupolven biotuotetehdas ei käytä lainkaan fossiilisia polttoaineita, sillä se tuottaa kaiken tarvitsemansa energian tuotannon sivuvirroista. Energiatehokkuudeltaan tehdas on alansa huippua maailmassa, sen sähköenergian omavaraisuusaste on 240 prosenttia.