fbpx
 

Metsä Groupin Kemin biotuotetehtaan hankesuunnitteluun sisältyvät valmistelevat työt aloitetaan tehdasalueella

Metsä Groupin Kemin biotuotetehtaan hankesuunnitteluun sisältyvät valmistelevat työt aloitetaan tehdasalueella

Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaan hankesuunnitteluun sisältyvät valmistelevat työt aloitetaan tehdasalueella heinäkuussa 2019. Valmistelevat työt tarkoittavat tehdasalueen maa-alueiden siistimistä ja järjestelyä sekä rakennusten purkamista. Lisäksi järjestellään uuden biotuotetehtaan suunnitellulle alueelle sijoittuvia käyvien tehtaiden sähkö-, IT- ja putkistoyhteyksiä. Hankesuunnittelun valmistelevilla töillä varmistetaan mahdollista investointipäätöstä seuraavien maanrakennustöiden sujuva eteneminen. Investointipäätös uudesta biotuotetehtaasta tehdään aikaisintaan kesällä 2020, jonka jälkeen alkaisi tehtaan rakentaminen. Tehdas voisi käynnistyä 2020-luvun alkupuolella.

Purettavat rakennukset ovat pääosin pitkään käyttämättöminä olleita ja osittain huonokuntoisia, yhteensä niitä on 21 kappaletta. Kemin kaupunki on myöntänyt purkuluvan kesäkuussa 2019 ja näiden rakennusten purkamisen edellytyksenä ei ole uuden tehtaan rakennusluvitus.

Hankesuunnittelun valmistelevista töistä voi aiheutua tehdasalueen ulkopuolelle ajoittaista melua, joka johtuu betonin piikkaamisesta ja murskaamisesta. Pölyn leviämisen torjunta tehdään jatkuvilla kasteluilla. Työt jatkuvat tammikuuhun 2020.

Valmistelevien töiden alueet on suljettu turvallisuussyistä. Valmistelevista töistä vastaa Metsä Fibre.

Toteutuessaan Metsä Groupin Kemin biotuotetehdas olisi pohjoisen pallonpuoliskon suurin puuta jalostava laitos. Kyseessä olisi Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi, arvoltaan 1,5 miljardia euroa. Ympäristö-, energia- ja materiaalitehokas tehdas toimisi täysin ilman fossiilisia polttoaineita ja tuottaisi vuosittain 1,5 miljoonaa tonnia havu- ja koivusellua sekä lukuisia muita biotuotteita. Puunkäyttö olisi 7,6 miljoonaa kuutiota vuodessa. Uudella tehtaalla olisi merkittävät vaikutukset Suomen kansantalouteen, tehdas työllistäisi koko suorassa arvoketjussaan Suomessa noin 2 500 henkilöä, joista uusia olisi noin 1 500.

Muita aiheeseen liittyviä