Metsäteollisuus

Puukauppa erittäin vilkasta - sähköistymistä luvassa

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat tammi-huhtikuussa yksityismetsistä 10,6 miljoonaa kuutiota puuta, mikä oli 11 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana ja 40 prosenttia enemmän kuin vastaavan ajan kymmenen vuoden keskiarvo. Lisäpotkua kasvavan puunkäytön tarpeisiin odotetaan ensi viikolla julkistettavasta sähköisestä puukauppapaikasta, Kuutiosta. Tukkien ostomäärä oli 4,6 miljoonaa kuutiota, mikä on 46 prosenttia enemmän kuin keskimäärin tammi-huhtikuussa kymmenenä edellisenä vuotena. Myös kuitupuun ostomäärä, 5,6 miljoonaa kuutiota, oli 36 prosenttia enemmän kuin keskimäärin kymmenen vuoden vastaavana ajanjaksona.

Raakapuukustannusten nousu jatkui

Kuusitukin ja havukuitupuun kantohinnat ovat nousseet neljä prosenttia viime vuoden huhtikuusta ja mäntytukin sekä koivukuitupuun kolme prosenttia. Kustannusten nousu heikentää suomalaisten tuotteiden kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla. Huhtikuussa mänty- ja kuusitukista maksettiin keskimäärin 55–57 euroa kuutiolta, mutta hinta vaihteli alueittain ja hakkuutavoittain 39 ja 59 euron välillä. Koivutukin keskihinta oli 42 euroa kuutiolta ja vaihteli 30 ja 45 euron välillä. Kuitupuiden keskikantohinta oli 15–18 euroa kuutiolta ja hinta vaihteli 10 ja 19 euron välillä. Kantohintojen vaihteluun vaikuttaa korjattavan puuston kokonaismäärä, puun laatu, runkojen koko, hakkuutapa, metsä- ja kaukokuljetusmatka, maasto sekä korjuuajankohta. Tämän vuoksi puun hinta saattaa vaihdella merkittävästi jopa vierekkäisillä kohteilla.

Puukauppa sähköistyy – odotukset korkealla

Kaikille avoin sähköinen puukauppapaikka Kuutio.fi julkistetaan ensi viikolla. Kuution kehittämisessä on ollut mukana laaja joukko sekä puun ostajia, että myyjiä. - Kuviopohjainen Metsään.fi ja sen tietoja hyödyntävä sähköinen puukauppapaikka Kuutio on maailman edistyksellisin avoin palveluyhdistelmä metsänomistajille. Olen iloinen siitä, että tämä tapahtuu juuri Suomessa ja suomalaisille metsänomistajille, sanoo Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja

Tomi Salo

. Metsänomistajilla on ensi viikosta alkaen Metsään.fi:n kuviotietoon perustuen mahdollisuus pyytää Kuutiossa puukauppatarjous kaikilta potentiaalisilta ostajilta helposti ja luotettavasti ”muutamalla napin painalluksella”. Näin myös verovaroin kerätty metsävaratieto saadaan tehokkaampaan käyttöön ja kaikki voittavat. - Odotamme innolla uuden toimintamallin käyttöönottoa ja sen tuomia mahdollisuuksia hyödyntää kotimaisia raaka-ainevaroja, jatkaa Salo.