Kuljetus

Scania julkisti vahvan tuloksen vuodelta 2021 haasteista huolimatta

Scania mallisto

- Scanian vuotta 2021 on leimannut ennätyksellisen vahva kuorma-autojen kysyntä, mutta kysyntään vastaaminen on ollut äärimmäisen haastavaa, koska toimitusketjussa on ollut pulaa komponenteista. Organisaatio on yhdessä tavarantoimittajiemme kanssa ponnistellut poikkeuksellisen paljon saadakseen näin monta kuorma-autoa asiakkaillemme näin vaikeassa tilanteessa. Komponenttien, erityisesti puolijohteiden, puute johti siihen, että jouduimme vähentämään tuotantovolyymiä vuoden 2021 kolmannella ja neljännellä neljänneksellä. Tuotantohäiriöt johtivat kuorma-autojen volyymin menetykseen ja kustannusten nousuun. Myös toimitus- ja toimitusvirtojemme materiaali- ja rahtikustannukset ovat nousseet. Tästä huolimatta jatkoimme tuloksekkaasti, ja sekä myynti että tulos kasvoivat vuonna 2021 edellisvuoteen verrattuna.

Kuorma-autojen vahvasta kysynnästä huolimatta tämä ei näy täysimääräisesti tilauskertymässä, sillä rajoitimme tilausten vastaanottoa neljännellä vuosineljänneksellä jo ennestään suurten tilauskantojen ja Scanian uuden voimansiirto-ohjelman tuotannon aloittamisen vuoksi. Ajoneuvojen toimitukset vähenivät neljännellä vuosineljänneksellä, kun taas palveluliiketoiminta pysyi vahvana ja sen liikevaihto kasvoi 16 prosenttia. Scanian ajoneuvo- ja palveluliiketoiminnan myynti ja tulos kasvoivat neljännellä vuosineljänneksellä edellisvuoteen verrattuna. Asiakkaidemme korkea aktiviteettitaso näkyy myös rahoituspalveluiden kasvavana salkkuna ja vähäisinä luottotappioina.

Turbulenttisen vuoden 2021 aikana keskityimme edelleen Scanian hiilidioksidipäästöjen vähentämistä koskevaan sitoumukseen ja otimme useita tärkeitä askeleita kohti vastuullista liikennettä. Neljännellä vuosineljänneksellä esittelimme Scania Superin, jonka voimansiirto perustuu uuteen moottorialustaan, joka säästää polttoainetta vähintään 8 prosenttia. Kaikkien ajoneuvojemme tavoin se on valmisteltu toimimaan uusiutuvilla polttoaineilla. Toisen sukupolven hybridit ja plug-in-hybridit esiteltiin neljännen neljänneksen aikana. Innovatiivisissa kumppanuuksissa asiakkaiden kanssa olemme myös kehittäneet täysin sähkökäyttöisiä kuorma-autoja raskaimpiin sovelluksiin, mikä osoittaa, että kaikki sovellukset voidaan sähköistää. E-tarjontamme, hybridien, plug-in-hybridien ja täyssähkökuorma-autojen sarjatuotanto on nyt käynnissä tuotantolinjoilla polttomoottoriajoneuvojen rinnalla.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Jatkamme investointeja sähköistämiseen tämän muutoksen edistämiseksi. Vuonna 2021 lisäsimme T&K-investointejamme, ja investoimme nyt enemmän sähköistämiseen liittyvään teknologiaan kuin perinteiseen polttomoottoriteknologiaan. Olemme luvanneet tuoda asiakkaillemme vuosittain vähintään yhden uuden sähkökäyttöisen tuotesovelluksen linja-auto- ja kuorma-autosegmenttiin, toimitusjohtaja Christian Levin kommentoi.

Yhteenveto vuodesta 2021

  • Liikevaihto kasvoi 17 prosenttia 146 146 MSEK:iin (125 125).
  • Liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä kasvoi 86 prosenttia ja oli 16 523 MSEK (8 887)
  • Liikevoitto oli 11 294 MSEK (8 887), ja sitä rasitti 5 229 MSEK varaus, joka johtui Euroopan komission kilpailututkimukseen liittyvästä unionin yleisen tuomioistuimen tuomiosta
  • Ajoneuvo- ja palveluliiketoiminnan kassavirta oli 5 688 MSEK (9 180).

Myyntitulos

Vuoden 2021 aikana ajoneuvojen kokonaistoimitukset kasvoivat 25 prosenttia 90 366 (72 085) ajoneuvoon vuoteen 2020 verrattuna. Liikevaihto kasvoi 17 prosenttia 146 146 MSEK:iin (125 125).

Vahva kysyntä

Asiakkaiden kuljetustoiminta on pysynyt vilkkaana vuonna 2021, ja Scanian tuotteiden ja palveluiden kysyntä on heijastanut tätä lähes kaikilla Scanian päämarkkinoilla.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Kuorma-autojen tilauskertymä saavutti ennätystason koko vuonna 2021. Neljännen neljänneksen aikana tilauskertymä laski, vaikka kuljetustoiminta jatkui vahvana, sillä asiakkaamme odottavat tilausten tekemistä pitkien toimitusaikojen ja Scanian päivitettyjen Euro 6 -kuorma-autojen tulevan esittelyn vuoksi.

Linja-autoliikenteen puolella kysyntä on ollut suhteellisen vähäistä vuoden aikana, ja pandemia vaikutti edelleen kielteisesti turistibussien kysyntään.

Power Solutions -liiketoiminnan kysyntä oli edelleen vahvaa, ja tilauskertymä kasvoi edellisvuoteen verrattuna. Myös Power Solutions on kärsinyt kovasti komponenttipulasta, jonka seurauksena toimitusajat ovat pitkiä. Toimitukset ovat edelleen jäljessä tilauskertymästä, mutta ne päättyivät Power Solutionsin kaikkien aikojen toiseksi parhaaseen vuoteen.

Scanian palvelumyynti vuonna 2021 kasvoi 11 prosenttia vuoteen 2020 verrattuna ja paikallisissa valuutoissa 14 prosenttia.

Scania on päättänyt keskeyttää toimitukset Venäjälle Ukrainan tilanteen vuoksi.

Tilauskertymä

Scanian tilauskertymä laski vuoden 2021 neljännellä neljänneksellä ja oli 15 869 (32 003) kuorma-autoa. Euroopan tilauskertymä laski 38 prosenttia 8 904 (14 436) kuorma-autoon vuoden 2020 neljänteen neljännekseen verrattuna. Kysyntä väheni Saksassa, Alankomaissa ja Puolassa. Latinalaisen Amerikan tilauskertymä laski vuoden 2021 neljännellä neljänneksellä 2 094 (8 517) kuorma-autoon, mikä liittyi pääasiassa Brasiliaan. Euraasiassa tilauskertymä laski 87 prosenttia neljännen neljänneksen aikana ja oli 598 (4 601) kuorma-autoa, mikä liittyi Venäjään. Aasiassa tilauskertymä laski 28 prosenttia neljännen neljänneksen aikana ja oli 2 028 (2 805) kuorma-autoa. Afrikassa ja Oseaniassa tilauskertymä kasvoi 37 prosenttia vuoden 2020 neljänteen neljännekseen verrattuna, mikä liittyi pääasiassa Etelä-Afrikkaan ja Australiaan. Tilauskertymä oli 2 245 (1 644) kuorma-autoa.

Toimitukset

Scanian kuorma-autojen kokonaistoimitukset vähenivät 7 prosenttia 21 925 (23 456) yksikköön neljännellä vuosineljänneksellä edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Euroopassa toimitukset vähenivät 10 prosenttia 11 456 (12 787) yksikköön vuoden 2020 neljänteen neljännekseen verrattuna. Euraasiassa toimitukset vähenivät 19 prosenttia 1 671 (2 061) kuorma-autoon. Latinalaisessa Amerikassa toimitukset kasvoivat 28 prosenttia 5 665 (4 430) yksikköön vuoden 2020 neljänteen neljännekseen verrattuna. Aasiassa toimitukset vähenivät 43 prosenttia 1 734 (3 066) kuorma-autoon vuoden 2020 neljänteen neljännekseen verrattuna. Afrikassa ja Oseaniassa toimitukset kasvoivat 26 prosenttia 1 399 (1 112) kuorma-autoon.

Liikevaihto

Kuorma-autojen liikevaihto kasvoi 27 prosenttia 88 849 miljoonaan kruunuun (69 934) koko vuonna 2021. Neljännen vuosineljänneksen aikana liikevaihto pysyi olennaisesti ennallaan ja oli 23 357 milj. kruunua (23 436).

Raskaiden kuorma-autojen kokonaismarkkinat Euroopassa

Raskaiden kuorma-autojen kokonaismarkkinat 27 Euroopan unionin jäsenvaltiossa (kaikki EU-maat lukuun ottamatta Maltaa) sekä Norjassa, Isossa-Britanniassa, Sveitsissä ja Islannissa vähenivät 20 prosenttia noin 277 400 (321 000) yksikköön vuonna 2021. Scanian kuorma-autoja rekisteröitiin noin 42 900 kappaletta, mikä vastaa noin 15,2 (16,2) prosentin markkinaosuutta.