Metsäteollisuus

UPM syventää tieteellistä tietopohjaa tuotteidensa ilmastovaikutuksista

Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja saksalainen energia- ja ympäristötutkimusinstituutti (IFEU) ovat tänään julkaisseet tieteellisen raportin “Fossil carbon emission substitution and carbon storage effects of wood-based products - Puupohjaisten tuotteiden fossiilisten hiilidioksidipäästöjen substituutio- ja hiilivarastovaikutukset". Raportti keskittyy puupohjaisten tuotteiden hiilen varastointiin sekä siihen, miten fossiilisten raaka-aineiden korvaaminen puupohjaisilla vähentää fossiilisia hiilidioksidipäästöjä. Raportti on osa Suomen ympäristökeskuksen tieteellisten raporttien sarjaa, ja UPM on tilannut ja rahoittanut sen.

- Toistaiseksi ei ole ollut tieteeseen perustuvaa, johdonmukaista tapaa laskea metsäteollisuuden kokonaisvaltaisia ilmastovaikutuksia. Tämä raportti auttaa kehittämään tätä laskentatapaa, sanoo UPM:n vastuullisuusjohtaja Sami Lundgren.

- Raportti osoittaa selvästi, että metsillä ja puupohjaisilla tuotteilla on rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Ilmastovaikutuksia arvioitaessa tulee huomioida erilaisia ​​näkökohtia, kuten metsien hiilensidonta, hiilen varastointi puupohjaisiin tuotteisiin, puuraaka-aineen uudelleen käyttö (esim. kierrätys) ja fossiilipohjaisten kasvihuonekaasupäästöjen välttäminen fossiilisia materiaaleja ja energiaa korvaamalla.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Puupohjaisten tuotteiden ilmastovaikutusten arviointi on haastavaa. Puuta käytetään monin eri tavoin ja siksi siihen liittyy monia oletuksia ja epävarmuuksia. Tämä raportti auttaa ymmärtämään ja ratkomaan näitä haasteita käytännössä, sanoo Sampo Soimakallio Suomen ympäristökeskuksesta.

- Tuotteiden hiilijalanjälkeen liittyvä tieto on yhä tärkeämpää. Niihin liittyvät laskentamenetelmät eivät ole kuitenkaan aina selkeästi määriteltyjä, vaikka käytössä on erilaisia kansainvälisiä standardeja. Näin ollen hiilijalanjälkitietojen luotettavuutta voidaan kyseenalaistaa. Tämä raportti painottaakin metodologisen läpinäkyvyyden tärkeyttä, toteaa Horst Fehrenbach IFEU:sta.

Raportti antaa käytännön ohjeita ilmastovaikutusten arvioimiseen sekä tuote- että yritystasolla. Lisäksi se avaa näiden arvioiden rajoitteita ja oletuksia. UPM:n tavoitteena on hyödyntää raporttia ilmastoraportointinsa kehittämisessä ja siihen liittyvien eri tulokulmien systemaattisessa arvioinnissa.