Metsäteollisuus pitää hyvänä, että EU-parlamentti kannattaa komission esitystä vuoden 2030 nielutavoitteeksi

Maija Rantamäki
Metsäteollisuus ry:n EU-metsäasioiden päällikkö Maija Rantamäki.

Euroopan parlamentti esittää LULUCF-asetuksen vuoden 2030 nielutavoitteeksi 310 Mt. Parlamentin äänestyksessä kaatui ympäristövaliokunnan pohjaesitys maankäyttösektorin nielutavoitteeksi 310 Mt + 50 Mt vuoteen 2030 mennessä. Metsäteollisuus pitää esitystä hyvänä, vaikkakin erittäin kunnianhimoisena.

Euroopan parlamentti äänesti maankäyttösektorin ilmastovaikutuksia säätelevästä LULUCF-asetuksesta 8.6. pidetyssä täysistunnossa. Äänestys toteutettiin parlamentin ympäristövaliokunnan valmisteleman mietinnön pohjalta. Valiokunnan valmistelutyötä johti parlamentaarikko Ville Niinistö.

- Metsäteollisuus pitää hyvänä, että parlamentti kallistui kannattamaan komission esitystä vuoden 2030 nielutavoitteeksi. Asetettu tavoite on edelleen erittäin kunnianhimoinen. Tämä edellyttää, että kaikki nieluja kasvattavat toimet, myös hiiliviljelytoimenpiteillä muodostettavat, auttavat valtioita pääsemään tavoitteeseen, toteaa Metsäteollisuus ry:n EU-metsäasioiden päällikkö Maija Rantamäki.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Jäsenvaltioiden ilmoittama vuotuinen kokonaisnettonielu maankäyttösektorilta oli noin -268 Mt CO2 vuosina 2016–2018, mikä tarkoittaa, että maankäyttösektorin nieluja tulisi lisätä 15 % alle kymmenessä vuodessa. Myös Suomessa joudutaan tekemään merkittäviä toimenpiteitä, jotta vuoden 2030 nielutavoite saavutetaan.

- EU-alueen tulee olla ilmastolain mukaan hiilineutraali vuonna 2050. Maankäyttösektorin nieluilla on tässä työssä tärkeä, mutta rajallinen rooli. EU:n ilmastopolitiikan päätavoitteena tulee olla fossiilisten päästöjen vähentäminen, ei niiden kompensoiminen maankäyttösektorin nieluilla, korostaa Rantamäki.

Nielujen vuosittainen vaihtelu voi olla suurta, ja metsätuhojen uhka kasvattaa epävarmuutta. Aktiivisella ja kestävällä metsänhoidolla edistetään metsien terveyttä ja vahvistetaan niiden kasvua.

Asetuksen soveltamisalaa ei laajenneta

Metsäteollisuus ry pitää myös tärkeänä, että parlamentti ei kannata LULUCF-asetuksen soveltamisalan laajentamista koskemaan myös taakanjakosektorin maatalouden metaani- ja typpidioksidipäästöjä. Parlamentin kannan mukaan maankäyttösektorin maatalouden päästöt sisältävää AFOLU-sektoria ei muodosteta.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

EU-jäsenmaiden väliset neuvottelut nieluista ovat vielä kesken. Jäsenmaiden kannan varmistuttua, neuvosto, komissio ja parlamentti neuvottelevat asetuksesta ennen sen lopullista julkaisua.