Metsäteollisuus

UPM uudistaa perhevapaita koskevaa käytäntöään Suomessa

Osana tasa-arvoa ja monimuotoisuutta edistävää työtä UPM päivittää perhevapaita koskevia käytäntöjään. Jatkossa UPM:läisillä vanhemmilla ja huoltajilla on yhdenvertainen mahdollisuus palkalliseen vanhempainvapaaseen sukupuolesta tai perhemuodosta riippumatta.

UPM:n palkallisen vapaan pituus on jatkossa 32 vanhempainpäivärahaan oikeuttavaa arkipäivää. Vanhempainvapaan lisäksi synnyttänyt vanhempi saa myös jatkossa palkan raskausvapaan ajalta. Uuden käytännön mukaan palkalliseen vanhempainvapaaseen ovat lapsen vanhempien lisäksi oikeutettuja myös ne henkilöt, jotka lain mukaan voivat pitää vanhempainvapaata. Palkallisen jakson saavat jatkossa myös vanhempien puolisot tai lapsen muut huoltajat, kun he käyttävät vanhempainvapaata.

Uusi vanhempainvapaakäytäntö koskee kaikkia UPM:n työntekijöitä Suomessa.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Uudistuksella haluamme edistää yhdenvertaisempaa mallia perhevapaiden käytössä. Perhevapaauudistus lisää työelämän tasa-arvoa ja joustoja erilaisissa perhetilanteissa sekä ottaa huomioon erilaiset perhemuodot entistä paremmin, UPM:n henkilöstöjohtaja Riitta Savonlahti toteaa.

Uusia palkallisia jaksoja sovelletaan silloin, kun vanhempainpäiväraha määräytyy uuden perhevapaita koskevan lainsäädännön mukaan. Aiemman käytännön mukaan UPM on maksanut äitiysvapaan ajalta kolmen kuukauden palkan sekä isyysvapaan ajalta palkan kuudelta päivältä.