Metsäteollisuus

Metsä Groupin Rengon sahalla syttymä

Rengon saha

Metsä Groupin Rengon sahalla on perjantaina 24.3. noin kello 21 havaittu syttymä sahan rimoituksessa.

Sahan henkilökunta suoritti kohteessa alkusammutuksen ja hälytti paikalle alueen pelastuslaitoksen, joka varmista palon sammuttamisen.

Syttymästä ei aiheutunut henkilövahinkoja, eikä sillä ole vaikutusta sahan tuotantoon.