Metsäteollisuus

Stora Enson Oulun tehtaan uudelle tuotannolle ympäristölupa

Stora Enso Oulu Oy on saanut Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta päivitetyn ympäristöluvan, joka kattaa käynnissä olevassa investointiprojektissa rakennettavan uuden tuotannon ja siihen liittyvät muutokset. Stora Enso muuntaa käytöstä poistetun paperikonelinjan suuren mittaluokan kuluttajapakkauskartonkilinjaksi. Investointi tukee konsernin uusiutuvien pakkausten kasvustrategiaa lisäämällä kapasiteettia kasvavissa pakkaussegmenteissä.

Stora Enso Oulu

Kuulemisaikana lupapäätöksestä ei jätetty valituksia ja päätös on näin ollen nyt lainvoimainen. Ympäristölupa on voimassa toistaiseksi. Tuotanto uudella kartonkikoneella käynnistetään alkuvuoden 2025 aikana.

Investoinnin myötä tehtaan tuotantokapasiteetti kasvaa. Tästä huolimatta ympäristövaikutukset muuttuvat suhteellisen vähän. Stora Enso laajentaa ja parantaa jätevesien käsittelyä minkä ansiosta ravinnepäästöt ja lämpökuormitus Oulujokisuistoon eivät kasva. Selvitysten perusteella vaikutukset ilmanlaatuun ovat varsin pienet ja ilmasta mitattavat pitoisuudet ovat edelleen selvästi ohje- ja raja-arvoja pienempiä.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Olemme tyytyväisiä, että tehtaalla on nyt ympäristölupa tuotannon aloittamiseksi uusilla tuotantoprosesseilla. Vuoteen 2019 verrattuna Oulun tehtaan ympäristökuormitus on vähentynyt huomattavasti. Esimerkiksi tuotannon fossiiliset hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet yli 90 %. Jatkamme toiminnan kehittämistä edelleen kohti fossiilitonta tehdasta, sanoo Oulun tehtaan ympäristöpäällikkö Ismo Lappalainen.

Investointi tukee Stora Enson vastuullisuussitoumuksia. Se edistää kiertotaloutta lisäämällä Packaging Materials -divisioonan tuotevalikoiman kierrätettävyyttä. Investointi on edennyt suunnitelmien mukaisesti.