Kuljetus

Scanian myynti ja tulos kasvoivat merkittävästi 2023

Scania on julkaissut konsernin vuosi- ja ympäristöraportin, jossa kerrotaan yksityiskohtaisesti Scanian taloudellisesta ja ympäristöllisestä suorituskyvystä vuonna 2023.

Scania kuorma-autot
Scania-konsernin tulos kehittyi merkittävästi vuonna 2023. Sähköistymisen tuoteportfolio laajeni raskaampiin kuorma-autoihin.

Yhteenveto koko vuodesta 2023:

  • Scania-konsernin liikevaihto kasvoi 28 prosenttia 204,1 miljardiin Ruotsin kruunuun (159,2)
  • Oikaistu liikevoitto oli 26,0 miljardia Ruotsin kruunua (14,0) ja oikaistu liikevoittomarginaali oli 12,7 prosenttia (8,8)
  • Toimitukset kasvoivat 13 prosenttia 96 727 autoon, joista päästöttömiä ajoneuvoja (ZEV) oli 246 kappaletta (262)
  • Palveluliiketoiminnan valuuttaoikaistu liikevaihto kasvoi 11 prosenttia
  • Tilauskertymä kasvoi 2 prosenttia 84 080 autoon

Yhteenveto vuoden 2023 viimeisestä neljänneksestä:

  • Scania-konsernin liikevaihto kasvoi 21 prosenttia 60,0 miljardiin Ruotsin kruunuun (49,7)
  • Oikaistu liikevoitto oli 7,4 miljardia Ruotsin kruunua (5,3) ja oikaistu liikevoittomarginaali oli 12,3 prosenttia (10,7)
  • Toimitukset kasvoivat 8 prosenttia 28 984 autoon, joista päästöttömiä ajoneuvoja oli 57 kappaletta (115)
  • Palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 6 prosenttia valuuttaoikaistuna
  • Tilauskertymä laski 5 prosenttia 22 299 autoon

Vahva päätös ennätysvuodelle

Vuonna 2023 geopoliittinen ja taloudellinen epävakaus vaikutti jälleen liiketoimintaympäristöön. Scania selvisi kuitenkin tästä ja osoitti taloudellisen kestävyytensä ja kykynsä kestävään kasvuun. Vuonna 2023 Scanian liikevaihto nousi yli 200 miljardiin kruunuun: myyntitulot kaksinkertaistuivat vain seitsemässä vuodessa.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Scanian tuotteiden ja palveluiden kysyntä pysyi korkeana vuonna 2023, vaikka joillakin keskeisillä markkinoilla kysyntä laski aiemmin erittäin korkealta tasolta. Scania onnistui vakauttamaan ajoneuvojen tilaus- ja toimitusprosessinsa ja toimitukset kasvoivat 13 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Tulos nousi ennätystasolle, mihin vaikuttivat positiivisesti ajoneuvojen ja palveluiden volyymin kasvu, vahva hinta- ja tuotevalikoima sekä valuuttakurssivaikutukset. Inflaatio, raaka-aineiden hintojen nousu ja eräät jäljellä olevat toimitusketjujen häiriöt vaikuttivat tulokseen negatiivisesti.

Scanian neljäs vuosineljännes oli vahva: ajoneuvotoimitukset kasvoivat 8 prosenttia ja huoltoliiketoiminta kasvoi 6 prosenttia paikallisessa valuutassa laskettuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Ajoneuvojen tilauskertymä laski neljännellä neljänneksellä 5 prosenttia, mikä heijastaa normaalimpaa kysyntätasoa joillakin Scanian päämarkkinoilla Euroopassa.

- Kuten monet muutkin yritykset, Scania sopeutuu maailmaan, jossa "uusi normaali" tarkoittaa epävarmuutta ja jatkuvia häiriöitä. Vaikka onnistuimme vakauttamaan tuotantomme vuonna 2023 ja saavuttamaan vahvan taloudellisen tuloksen, teemme edelleen kovasti töitä kumppaneidemme ja päällirakentajien kanssa parantaaksemme asiakkaidemme toimitusten täsmällisyyttä, sanoo toimitusjohtaja Christian Levin.

Kestävän kehityksen virstanpylväät ja haasteet

Scanialla oli vuonna 2023 monia merkittäviä tapahtumia matkalla kohti kestävää kuljetusjärjestelmää.- Akkujen kokoonpanotehtaan avaaminen sähkökuorma-autojen laajamittaisen tuotannon mahdollistamiseksi, investoiminen sähkötuoteportfolioon ja sen laajentaminen sekä toimitusketjun hiilestä irtautumista koskevien tavoitteiden muuttaminen virallisiksi vaatimuksiksi.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Jokainen suuri muutos tuo kuitenkin mukanaan haasteita. Scania sitoutui ensimmäisenä raskaan kaluston valmistajana Science Based Targets -tavoitteisiin ja otti rohkean askeleen asettamalla maailmanlaajuiset tavoitteet vuoteen 2025. Scania on hyvää vauhtia saavuttamassa tasojen 1 ja 2 tavoitteet toiminnasta aiheutuvien päästöjen osalta, eli päästöissä saavutettiin 42 prosentin vähennys kohti 50 prosentin tavoitetta vuoteen 2025 mennessä. Liikkuvan kaluston, josta suurin osa hiilidioksidipäästöistä on peräisin, hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on haastavampaa. Tason 3 puitteissa tavoitteena on vähentää Scanian ajoneuvojen aiheuttamia päästöjä 20 prosentilla vuoteen 2025 mennessä. Tällä hetkellä vähennys on hieman alle 3 prosenttia perusvuodesta 2015. Muuttunut mallisto johti raportoidun päästötason negatiiviseen kehitykseen vuonna 2023. Raportoitu tason 3 vähennys perustuu vuoden 2022 volyymeihin, koska syöttötiedot perustuvat käytössä oleviin ajoneuvoihin. Tämä tarkoittaa, että Scanian Super-voimansiirron kaltaisten ominaisuuksien täysi vaikutus ei vielä näy vuoden 2023 päästötasossa.

Vuoden 2025 tason 3 tavoite on edelleen haaste, mutta se ohjaa positiivista muutosta. Vuonna 2024 Scania keskittyy kuljettajien tehokkuuteen, ajoneuvojen teknisten ominaisuuksien optimointiin, uusiutuvien polttoaineiden edistämiseen ja sähköistettyjen ratkaisujen laajentamiseen edistääkseen päästövähennystavoitteitaan.

- Vaikka sähköistäminen on lopullinen ratkaisu ja teemme kaikkemme lisätäksemme akkukäyttöisten sähkökuorma-autojen tuotantoa asiakkaillemme, polttoainetta säästävät toimet ja uusiutuvien polttoaineiden käyttö ovat ratkaisevia hiilestä irtautumisen kannalta tässä ja nyt, Christian Levin sanoo.