Metsäteollisuus

Uusia luonnon monimuotoisuutta tukevia palveluja metsänomistajille

UPM on julkaissut tänä keväänä uuden palvelukokonaisuuden UPM Luonnonhoitopalvelut, joka tarjoaa metsänomistajille lisää vaihtoehtoja biodiversiteetin lisäämiseksi. Ensimmäiset saatavilla olevat luonnonhoitopalvelut ovat ympäristötuen haku metsänomistajalle sekä kulotus. Lisää uusia palveluja on luvassa myöhemmin tänä vuonna.

UPM

Ympäristötukipalvelussa UPM auttaa metsänomistajaa selvittämään mahdollisuuden saada Metka-tukea (metsätalouden kannustejärjestelmä) arvokkaan luontokohteen määräaikaiseen suojeluun ja hakee tukea hänen puolestaan. UPM auttaa myös muissa suojeluvaihtoehdoissa, kuten METSO-suojelussa. Kulotuksella puolestaan voidaan tarjota elinympäristöjä lajistolle, joka on uhanalaistunut metsäpalojen tehokkaan torjunnan myötä. Myös tässä palvelussa UPM selvittää metsänomistajan puolesta, onko kulotuskohteelle mahdollista saada Metka-tukea sekä tekee rahoitushakemuksen ennen varsinaista kulotusta, joka sekin kuuluu palveluun.

- Isona metsänomistajana omissa metsissämme tehtävillä toimenpiteillä on suuri vaikutus luonnon monimuotoisuuden parantamiseen. Vielä suuremman vaikutuksen voimme saada aikaan tarjoamalla luonnon monimuotoisuutta lisääviä palveluja yhä enemmän myös metsänomistaja-asiakkaillemme, sanoo UPM Metsän tuoteryhmäpäällikkö Krista Taimioja.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Luonnonhoitopalvelut-kokonaisuuden lisäksi UPM Kasvu -kumppanuusohjelman uudet edut kannustavat metsänomistajia luonnonhoitoon. Ohjelmassa käydään esimerkiksi entistä laajempi keskustelu metsänomistajan tavoitteista ja tarjotaan kampanjaetuna lokakuun loppuun saakka ilmainen metsäsuunnitelma FSC®*-metsäsertifiointiin liittyville tai jo liittyneille asiakkaille.

- Tehtyjen selvitysten mukaan metsäneuvontaa tarjoava ammattilainen ei ole aina kysynyt metsänomistajilta, minkälaisia tavoitteita ja päämääriä heillä on metsiensä suhteen. Tässä haluamme ehdottomasti parantaa, ja jatkossa esimerkiksi kumppanuusasiakkaidemme kanssa käytävä tavoitekeskustelu on yhä kattavampi, sanoo UPM Metsän asiakaskokemuspäällikkö Jarmo Hakala.

UPM on jo pitkään tehnyt työtä luonnon monimuotoisuuden parantamiseksi omissa metsissään. Ensimmäinen monimuotoisuusohjelma otettiin yhtiössä käyttöön vuonna 1998. Se koostuu metsätalouden jokapäiväisistä toimenpiteistä, arvokkaiden luontokohteiden suojelusta sekä yhteistyöhankkeista eri sidosryhmien kanssa. Vuonna 2018 UPM julkaisi uuden sitoumuksen luonnon monimuotoisuuden parantamiseksi omissa metsissään ja kytki myöhemmin myös valmiusluottonsa hinnoittelumekanismin metsäluonnon monimuotoisuus- ja ilmastotavoitteisiin.

* (FSC C-109750)