Metsäteollisuus

UPM Pulp, Communication Papers ja Biofuels sopimukseen Paperiliiton kanssa

UPM Pulp, UPM Communication Papers ja Paperiliitto ovat saavuttaneet neuvottelutulokset UPM:n suomalaisia sellutehtaita ja painopaperitehtaita koskeneissa työehtosopimusneuvotteluissa 29.5.2024.

UPM

- Olemme tyytyväisiä, että löysimme neuvottelemalla yhteisymmärryksen uusista työehtosopimuksista ja haluammekin kiittää Paperiliittoa rakentavista ja hyvähenkisistä neuvotteluista. Nyt saavutettujen neuvottelutulosten sisällöt luovat hyvän pohjan liiketoimintojemme kehittämiselle Suomessa, sanovat UPM Fibres -liiketoiminta-alueen johtaja Aki Temmes ja UPM Communication Papers -liiketoiminta-alueen operatiivinen johtaja Antti Hermonen.

Tänään myös UPM Biofuels ja Paperiliitto pääsivät neuvottelutulokseen Lappeenrannan biojalostamoa koskeneissa työehtosopimusneuvotteluissa.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Neuvottelut sujuivat erittäin hyvässä hengessä ja pääsimme keskittymään olennaisiin kysymyksiin heti neuvotteluiden alkupuolella. Neuvottelutuloksen sisältö luo hyvän pohjan jalostamon joustavalle operoinnille ja toiminnan kehittämiselle, sanoo UPM Biofuelsin Lappeenrannan biojalostamon johtaja Petri Rekonen.

Uuden työehtosopimuksen sopimuskausi on kaksi vuotta, ja se astuu voimaan Paperiliiton hallituksen hyväksyttyä sen. Paperiliiton hallitus on ilmoittanut käsittelevänsä neuvottelutulosta kokouksessaan 5.6.2024.

Neuvottelut UPM Specialty Papersin ja UPM Raflatacin työehtosopimuksista jatkuvat.