Ajankohtaista

Vaasan yliopisto vauhdittaa biokaasun käyttöä

Vaasan yliopisto ryhtyy tutkimaan biokaasun hyödyntämismahdollisuuksia ja raivaamaan biokaasun käytön lisääntymistä rajoittavia esteitä ja pullonkauloja Pohjanmaalla. Käynnistyvää tutkimushanketta rahoittaa Euroopan unionin aluekehitysrahasto EAKR.

– Pohjanmaa on biokaasun tuotannon ja liikennekäytön suhteen yksi maamme edelläkävijöistä, ja alueella on paljon biokaasuun liittyvää osaamista. Varsinkin teolliset toimijat ovat kiinnostuneita biokaasun käytöstä, mutta monet epävarmuustekijät, kuten biokaasun riittävyys, saavutettavuus, infra ja hinta, hidastavat tällä hetkellä biokaasun hyödyntämiseen liittyvien investointien tekemistä, kertoo projektivastaava Karita Luokkanen-Rabetino Vaasan yliopiston VEBIC-tutkimusalustalta.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Hankkeessa tarkastellaan muun muassa sitä, millaiset edellytykset Vaasa alueella on luoda nesteytetyn biokaasun infrastruktuuria, sekä arvioidaan biokaasun liikennepolttoainekäytön ympäristöystävällisyyttä mittaamalla päästöjä Vaasassa kulkevissa biokaasubusseissa.

Muita tutkimuskohteita ovat biokaasun hyödyntämismahdollisuudet teollisuuden tutkimus- ja koetoiminnassa, meriliikenteessä, jäte-energia-alalla ja kasvihuoneteollisuudessa. Lisäksi hankkeessa pyritään tuomaan alueen biokaasutoimijoita yhteen rakentamalla yhteisiä toimintamalleja.

– Hanketta lähti tukemaan varsin monialainen yritysjoukko, mikä kertoo biokaasun käyttöön liittyvästä kiinnostuksesta ja potentiaalista, iloitsee hankkeessa projektipäällikkönä ja tutkijana toimiva Kirsi Spoof-Tuomi yliopiston Uusiutuvat energiat -tutkimusryhmästä.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Wärtsilä, Westenergy, Stormossen, Wasaline, Remeo, Österbottens Svenska Producentförbundet ja Jepuan Biokaasu.

– Tutkimus- ja selvitystyöllä tuotamme alan toimijoille tärkeää tietoa kehitys- ja investointipäätösten tueksi, jatkaa yliopiston energiatekniikan professori Seppo Niemi.

– Westenergyä kiinnostaa sekä kaasun käyttö että tuotanto. Tarvitsemme toiminnassamme ajoittain tukipolttoainetta. Lisäksi toimintaamme liittyy paljon logistisia ratkaisuja. Olisi hienoa, jos näissä voitaisiin korvata fossiilisia polttoaineita biokaasulla. Myös biokaasun tuotanto yhdyskuntajätteistä kiinnostaa. On hyvä, että saatiin käynnistettyä hanke, jossa selvitetään, miten biokaasun käyttöä voitaisiin edistää. Toivomme, että hankkeen tuloksia pystytään hyödyntämään laajemminkin Westenergyn omistajayhtiöiden kesken, summaa Westenergyn toimitusjohtaja Olli Alhoniemi.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

– Kuljetusalan dekarbonisaatio on tärkeä asia, mikä vaatii ponnisteluja monilla rintamilla. Biokaasun käyttö on yksi selkeä vaihtoehto kasvihuonekaasujen vähentämiseksi, ja tuotannon ja käytön tutkiminen vahvoissa verkostoissa on tapa löytää uusia, innovatiivisia ratkaisuja, tiivistää laboratoriopäällikkö Christer Wik Wärtsilästä.

Vaasan yliopistosta hankkeessa ovat mukana yliopiston Uusiutuvat energiat -tutkimusryhmä sekä energian ja kestävän kehityksen VEBIC-tutkimusalusta.

Biokaasun hyödyntämismahdollisuudet Pohjanmaalla -hanke käynnistyi 1. maaliskuuta 2020 ja se päättyy 28. helmikuuta 2022. Hankkeen kokonaisbudjetti on runsaat 314 000 euroa, josta ulkoisen rahoituksen osuus on runsaat 269 000 euroa.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Kuva: Riikka Kalmi / Vaasan yliopisto