Ajankohtaista

Uusien autojen kysyntä on edelleen alavireistä

Elokuussa ensirekisteröitiin 8 485 henkilöautoa, joka on 15,1 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden elokuussa. Koronatilanteesta johtuva ensirekisteröintien määrän lasku alkoi kesällä taittua, mutta kevään pitkäaikainen tilauskannan romahdus rokottaa loppukesän ja syksyn rekisteröintilukemia. Uusia henkilöautoja on elokuun loppuun mennessä rekisteröity 64 976, joka on 18,3 prosenttia vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Käytettyjen henkilöautojen kauppa oli elokuussa 1,1 prosenttia viime vuoden elokuuta vilkkaampaa. Käytettyjen autojen kauppa on koko kesän aikana käynyt viime vuotta vilkkaammin koronan tuoman maalis-toukokuussa koetun notkahduksen jälkeen.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Uusia pakettiautoja rekisteröitiin elokuussa 1 038, mikä on 35,8 prosenttia viime vuoden elokuuta vähemmän. Ensirekisteröintien määrä jäi pakettiautoilla koronatilanteen takia noin 16 prosenttia pitkän aikavälin elokuun keskiarvoa alemmas. Tänä vuonna on ensirekisteröity 8 058 pakettiautoa, mikä on 23,2 prosenttia vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Uusia kuorma-autoja rekisteröitiin elokuussa 232, joka on 6,1 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden elokuussa. Kuorma-autojen kysyntä on koronatilanteen takia vähentynyt selvästi. Elokuun loppuun mennessä on ensirekisteröity 2 197 kuorma-autoa, joka on 22,6 prosenttia vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Yli 16 tonnin kuorma-autoja on alkuvuonna rekisteröity 1 506, mikä on 27,8 prosenttia viime vuoden vastaavaa ajankohtaa vähemmän. Keskikokoisia 6–16 tonnin kuorma-autoja tänä vuonna ensirekisteröity 156, joka on 13,8 prosenttia viime vuotta vähemmän. Alle 6 tonnin kuorma-autoja on ensirekisteröity 535, joka on 6,6 prosenttia viime vuotta vähemmän.

Linja-autoja on elokuun loppuun mennessä ensirekisteröity yhteensä 222. Määrä on 41,6 prosenttia pienempi kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Uusien autojen kysynnän väheneminen vei viime vuodelta verotuloja

Tieliikenteestä kerättiin viime vuonna yhteensä 7,9 miljardia euroja verotuloja. Liikenne on valtiolle yksi tärkeimmistä verotulolähteistä. Tieliikenteen verotuloista noin 5 miljardia kertyy auto- ja ajoneuvoverosta sekä polttoaineverosta ja noin 3 miljardia ajoneuvojen ja polttoaineiden sekä huolto- ja korjaustoiminnan arvonlisäveroista. Verotuloja kertyi noin 190 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2018. Verokertymää vähensi eniten uusien autojen ensirekisteröintien väheneminen. Autoveroa kertyi noin 890 miljoonaa euroa, joka oli lähes 110 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2018.

- Viime vuonna uusia autoja rekisteröitiin noin 114 000, kun vuonna 2018 rekisteröintien määrä kipusi romutuspalkkion vaikutuksesta yli 120 000 henkilöautoon. Tänä vuonna koronatilanne supistaa automarkkinan noin 85 000 ensirekisteröintiin. Autoverotulojen on arvioitu jäävän tänä vuonna 175 miljoonaa euroa viime vuoden tasosta, kertoo toimitusjohtaja Tero Kallio Autotuojat ja -teollisuus ry:stä.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Tieliikenteestä kerättiin viime vuonna polttoaineveroja noin 2,6 miljardia euroa. Määrä on noin 40 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2018, sillä moottoribensiinin myynti väheni viime vuonna noin 2,0 prosentilla ja dieselpolttonesteen noin 1,0 prosentilla. Myös vuosittain kerättävän ajoneuvoveron kertymä on hieman laskenut.

- Polttoaineiden myynti on viime vuosina vähentynyt autojen energiatehokkuuden parantuessa. Uusien autojen päästöjen aleneminen vähentää hitaasti myös auto- ja ajoneuvoveron kertymää, sillä auto- ja ajoneuvoveron määrä riippuu auton hiilidioksidipäästöistä. Uusien autojen keskipäästöt ovat tämän vuoden ensimmäisen puolikkaan aikana laskeneet noin 108 grammaan kilometriä kohti, kun vielä viime vuonna keskipäästöt olivat 117 grammaa kilometrille, kertoo toimitusjohtaja Pekka Rissa Autoalan Keskusliitosta.

Tieliikenteen verotusta kiristävät elokuussa toteutettu noin 250 miljoonan euron polttoaineveron korotus ja valmisteltavana oleva dieselin polttoaineveron noin 115 miljoonan euron korotus, joka toteutetaan portaittain vuosien 2021–2023 alussa.