Ajankohtaista

Vauhtia talouden rattaisiin

Nyt on valtion ja kuntien aika laittaa liikkeelle julkisia investointeja. Samalla investointien ehtona on oltava, että myös työn varsinainen tekijä urakointiketjun loppupäässä saa rahansa ajallaan, vaati Koneyrittäjien puheenjohtaja Markku Suominen Jämsässä FinnMETKO 2020 -tapahtuman avajaispäivänä 3.9.2020.

Valtiovalta on koronakriisissä torjunut talouden totaalista lamaa suorilla yritystuilla. Valitettavasti koneyrittäjät ovat jäämässä niissä väliinputoajiksi tilastovirheiden ja kyseenlaisten laintulkintojen takia.
Julkisen kysynnän lisääminen ja muut kysyntää elvyttävät toimet ovat tervein tapa nostaa taloutta takaisin jaloilleen. Nyt on aika laittaa liikkeelle julkisia investointeja – niin valtion kuin kuntienkin. Väyläverkossa on korjausvelkaa, samoin kunnissa on paljon vesihuoltoverkoston saneerauskohteita. Näiden toteuttamista tulee vauhdittaa.

Teiden kunnossapito ja ajoissa tehdyt korjaukset säästävät rahaa. Toimenpiteiden lykkääminen tulee kalliiksi, koska korjaukset ovat aina sitä raskaampia ja suurempia mitä myöhemmäksi niitä lykätään. Optimaaliseen ylläpitoon pitää varata riittävästi rahaa, jotta huonokuntoisia teitä voidaan korjata vastaamaan tarvetta. Esimerkiksi alemmalla tieverkolla teiden rakenteellinen kunto heikkenee. Teiden rungot eivät kestä nykykuormitusta.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Julkisten investointien ehtona on oltava, että myös työn varsinainen tekijä urakointiketjun loppupäässä saa rahansa ajallaan. Muutoin taloudellinen vaikutus ei ole täysimääräinen ja kärsijöiksi jäisivät urakointiketjun heikoimmat.  
Julkisin toimin voidaan vauhdittaa myös yksityisiä investointeja esimerkiksi kotitalousvähennystä korottamalla. Maassamme on paljon tekemättömiä jätevesijärjestelmäremontteja, joita tulisi saada liikkeelle.

Kuntien hankinnoilla on iso merkitys. Hankintojen viisas käyttö tulevaisuusinvestointeihin on tärkeää talouden elpymiselle. Osa kunnista on myös isoja metsänomistajia. Kunnat ja seurakunnat voisivat aikaistaa ja lisätä ensiharvennusten tekoa metsissään ja hoitaa metsänsä hyvään arvokasvukuntoon. Samalla ne saisivat myynti- ja verotuloja.

Työllistää voidaan lisäämällä kotimaisen energian käyttöä. Samalla on tarve varmistaa seuraavan kahden lämmityskauden kotimainen energiaraaka-aine. Energiayhtiöiden tulee varmistaa tämän polttoaineen saatavuus ja riittävät varastot näille lämmityskausille. Käytännössä turve on ainoa käytettävissä oleva kotimainen huoltovarmuuspolttoaine. Valtiolta kaivataan selkeää linjausta, kuinka kotimaisten polttoaineiden saatavuus ja käyttö varmistetaan.

Olennaista on investoida tulevaisuuteen ja tehdä se tavalla, joka varmistaa talouden elpymisen ja yritysten kilpailukyvyn tulevaisuudessa koko Suomessa. Velanhoitokykymme rakentuu kilpailukykyisen yritystoiminnan varaan nyt ja tulevaisuudessa.