Ajankohtaista

SAK ja jäsenliitot työllistävät nuoria 4H:n Taimiteolla

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ja sen kahdeksan jäsenliittoa ovat lähdössä mukaan 4H-järjestön Taimitekoon. Liitot ovat keränneet yhteensä 29 000 euroa, jolla istutetaan Suomeen noin kuusi hehtaaria uutta metsää kesäkuussa 2021. Taimien istuttamisessa työllistyvät paikalliset nuoret, joista monelle kyseinen kesätyö on ensimmäinen kosketus työelämään.

4H:n Taimiteossa tehdään konkreettisia toimenpiteitä hiilidioksidipäästöjen kompensoimiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Toimintamallin tavoitteena on lisätä hiilinieluja Suomeen ja istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoittaa noin 20 miljoonaa uutta puuta.

SAK:n ja sen jäsenliittojen sponsoroima metsä on kuuden hehtaarin kokoinen. Noin 12 000 taimen istuttaminen mahdollistaa 115 työtuntia ja työllistää 10–15 nuorta, joille maksetaan työehtosopimuksen mukaista urakkapalkkaa. Taimiteossa työllistetään pääosin peruskoulun päättäviä nuoria, joista valtaosalle taimien istuttaminen on ensimmäinen kesätyö. Nuorten palkkauksen lisäksi rahaa kuluu muassa muun maanhankintaan, taimien ostoon, maanmuokkaukseen, nuorten rekrytointeihin, työnohjaukseen ja markkinointiin.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Taimiteoilla pyritään lujittamaan nuorten luontosuhdetta ja lisäämään nuorten tietoutta metsien tärkeydestä. Nuoret pääsevät tekemään konkreettisia ilmastotekoja ja oppivat metsänhoidollisia toimenpiteitä maastossa.

- Nuorten työllistyminen ja ilmastonmuutoksen hillitseminen ovat SAK:lle tärkeitä asioita. Sen takia on hienoa, että näin monta SAK:laista liittoa keskusjärjestön lisäksi on lähtenyt mukaan tähän hankkeeseen. Nuorille työkokemuksen saaminen on oleellinen asia. Näin he oppivat työelämän pelisääntöjä, niin oikeuksia kuin velvollisuuksia, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta sanoo.

- SAK ja sen jäsenliitot ovat äärimmäisen tärkeällä asialla mahdollistamassa omalta osaltaan Taimiteko-toiminnan jatkoa. Jokainen Taimiteko on teko nuorten työllistymisen ja ilmaston hyväksi. Tällä yhteistyöllä voimme tarjota nuorille vastuullisesti satoja tunteja merkityksellistä kesätyötä ensi kesänä, iloitsee Suomen 4H-liiton toimitusjohtaja Tomi Alakoski.

SAK:n liitoista Taimiteossa ovat mukana Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Paperiliitto, Rakennusliitto, Rautatiealan Unioni RAU, Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL, Suomen Merimies-Unioni SMU sekä Teollisuusliitto.

Taimiteossa nuoret istuttavat uutta hiilinielua Suomeen.