Metsäteollisuus

Käänteen merkkejä metsäteollisuuden tuotannossa

Metsäteollisuuden tuotannossa alkoi näkyä toipumisen merkkejä vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä loka-joulukuussa. Sahatavaran, vanerin ja kartongin tuotanto kääntyi kasvuun, mutta sellun ja paperin tuotanto laahasivat vielä viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Kokonaisuudessaan vaikean vuoden tuotantolukuja painoivat ensin raskaat lakot ja sitten korona, näkymät kuitenkin paranivat vuoden loppua kohden.

Mekaanisessa metsäteollisuudessa kysynnän ja sitä kautta kotimaisen tuotannon toipuminen oli vauhdikkainta. Sahatavaran tuotanto kasvoi loka-joulukuussa jopa yli 20 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajasta. Vanerin tuotanto kasvoi 35 prosenttia.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Sellun ja paperin tuotanto heikkeni. Paperin tuotantomäärä laski loka–joulukuussa lähes 23 prosenttia ja sellun tuotanto 11 prosenttia viime vuoden loka–joulukuun tuotantotasosta. Poikkeuksellisen koronavuoden kokonaistuotanto jäi selvästi vuoden 2019 tuotantomääriä alhaisemmaksi, vaikka kotimaisilla tuotantolaitoksilla pystyttiinkin pitämään tuotanto käynnissä.

Voimakkaimmin koronan aiheuttamasta globaalista talouden taantumisesta ja kysynnän heikkenemisestä kärsi trendinomaisessa laskussa jo pidempään ollut paperintuotanto.

- Vuosi jää historiaan monin tavoin synkkänä. Erityisen murheellinen on paino- ja kirjoituspaperin kysynnän jatkuvasti heikentyvä kehitys, Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen sanoo.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Parhaiten pintansa piti kartongin tuotanto, kun verkkokaupan kasvu piti esimerkiksi pakkauslaatujen kysynnän vahvana.

- Kun katsomme pidemmälle, on metsäteollisuuden rooli keskeinen paitsi maamme ilmastotavoitteiden saavuttamisessa myös investointien kautta taloutemme kestävän kasvun varmistajana. Onnistuminen tässä edellyttää jatkuvaa huolehtimista kansainvälisestä kilpailukyvystämme, Jaatinen muistuttaa.