Metsäteollisuus

Suhdannekäänne painoi metsäteollisuuden tuotantomääriä viime vuonna

Metsäteollisuuden päätuoteryhmistä paperin, kartongin, sahatavaran ja vanerin tuotantomäärät laskivat viime vuonna verrattuna vuoteen 2018, kun kansainvälinen suhdannekäänne voimistui loppuvuodesta. Sen sijaan sellun vuosituotannossa tehtiin uusi Suomen ennätys: 8,32 miljoonaa tonnia, selviää Metsäteollisuus ry:n tilastosta.

Globaalin talouden heikkeneminen loppuvuonna supisti suomalaisten tehtaiden tuotantoa metsäteollisuuden päätuoteryhmissä. Paperin vuosituotanto laski noin 14 prosenttia ja kartongin 3 prosenttia edellisvuoden tasosta. Sahatavaran tuotanto vaimeni 4 prosenttia ja vanerin 11 prosenttia.

Sen sijaan sellun tuotannossa tehtailtiin Metsäteollisuus ry:n tilastohistorian uusi tuotantoennätys 8,32 miljoonaa tonnia. Metsäteollisuus ry on seurannut toimialan tuotantomääriä vertailukelpoisessa muodossa vuodesta 1989.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Loppuvuotta kohden myös sellun tuotannon kasvu vaimeni. Loka–joulukuussa tuotantomäärä nousi vain 0,3 prosenttia vuoden 2018 vastaavasta ajanjaksosta. Vuosituotantoon kirjattiin 2,1 prosentin nousu vuoden 2018 tasosta.

– Sellu on varmasti valopilkku myös pidemmällä tähtäimellä. Sellua käytetään enenevässä määrin esimerkiksi muovin ja valtatekstiilien korvaamisessa, joten kysyntä kasvanee tulevaisuudessakin, Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen arvioi.

– Tuotannon heikkeneminen kertoo koruttomasti siitä, että suomalaiset tehtaat ovat mukana kiristyvässä globaalissa kilpailussa. Laskevassa suhdanteessa metsäteollisuuden kilpailukyvystä pitää kaikin keinoin pitää huolta, Jaatinen jatkaa.

Paperin tuotanto laski 5,8 miljoonaan tonniin, ja alaspäin mentiin niin paino- ja kirjoituspapereiden kuin muiden papereiden, kuten hygieniapapereiden, tuotantomäärissä. Paperintuotannon ennätysvuoden 1997 tasosta jäätiin viime vuonna peräti 49 prosenttia.

Kartongin viime vuoden tuotantomäärä oli 3,7 miljoonaa tonnia, mikä oli 2,9 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2018 tuotanto. Loka–joulukuussa kartongin tuotanto laski 3,0 prosenttia vuoden 2018 loka–joulukuun tuotantoluvuista.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Vanerin tuotanto notkahti 11,2 prosenttia edelliseen vuoden tasoon nähden. Loka–joulukuun tuotanto jäi jopa 33,9 prosenttia verrattuna vuoden 2018 viimeiseen vuosineljännekseen.

Sahatavaran viime vuoden tuotanto oli 3,8 prosenttia pienempi verrattuna vuoteen 2018 ja jäi 11,4 miljoonaan kuutiometriin. Loka–joulukuussa tuotantomäärät laskivat 13,9 prosenttia vuotta aiemmasta.