Metsäteollisuus

Teollisuuspuun hakkuut notkahtivat selvästi alle 60 miljoonaan kuutiometriin

Luonnonvarakeskuksen (Luken) ennakkotietojen mukaan metsistämme hakattiin vuonna 2020 metsäteollisuuden käyttöön 56,4 miljoonaa kuutiometriä runkopuuta. Viimeksi teollisuuspuun hakkuumäärä jäi alle 60 miljoonan kuutiometrin vuonna 2015. Teollisuuspuun lisäksi metsistä korjattiin runkopuuta myös energiantuotantoon ja pieni määrä kotitarvepuuksi. Runkopuun hakkuiden kokonaismäärä oli 65,2 miljoonaa kuutiometriä.

- Teollisuuspuun hakkuut vähenivät noin seitsemän miljoonaa kuutiometriä eli 11 prosenttia edellisvuodesta. Määrä oli kolme prosenttia edeltävän kymmenvuotisjakson hakkuiden keskiarvoa pienempi, toteaa yliaktuaari Tiina Sauvula-Seppälä Lukesta.

Suurin osa teollisuuspuusta hakattiin yksityismetsistä, josta sitä kertyi 45,6 miljoonaa kuutiometriä. Lisäksi hakattiin pieni määrä ainespuuta metsänomistajien omaan käyttöön.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Yksityismetsissä hakkuut vähenivät 14 prosenttia. Metsäteollisuusyhtiöiden ja valtion metsien yhteenlaskettu hakkuumäärä kasvoi kaksi prosenttia 10,8 miljoonaan kuutiometriin.

Tukkipuuta hakattiin 24,3 ja kuitupuuta 32,1 miljoonaa kuutiometriä. Kuitupuuta hakattiin noin 15 prosenttia edellistä vuotta vähemmän. Tukkipuun hakkuut vähenivät kuusi prosenttia.

Hakkuiden kokonaismäärä pieneni kymmenesosan

Teollisuuspuun lisäksi runkopuuta korjattiin energiantuotantoon, yhteensä 8,5 miljoonaa kuutiometriä. Kolme neljäsosaa siitä meni pientalojen polttopuuksi ja neljäsosa lämpö- ja voimalaitosten metsähakkeeksi.

- Hakkuiden kokonaismäärä väheni edellisvuodesta 11 prosenttia 65,2 miljoonaan kuutiometriin. Huippuvuoden 2018 lukemat alittuivat peräti 17 prosentilla, kertoo yliaktuaari Jukka Torvelainen Lukesta.

Hakkuumahdollisuuksista käytössä yhdeksän kymmenesosaa

Luken metsävarojen inventoinnin ja metsäsuunnittelun ryhmä tekee inventointitulosten perusteella arvion metsien puuntuotanto- ja käyttömahdollisuuksista. Uusimman arvion mukaan metsiemme suurin ylläpidettävissä oleva aines- ja energiapuun hakkuukertymä vuosina 2016–2025 on 80,5 miljoonaa kuutiometriä runkopuuta vuodessa. Lisää Luken arvioista.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Ennakkotietojen perusteella tästä suurimmasta hakkuukertymästä hyödynnettiin vuonna 2020 koko maassa 81 prosenttia ja jaksolla 2016–2020 keskimäärin 89 prosenttia. Viime vuoden maakunnittaisia hakkuumääriä ei tiedetä vielä, mutta todennäköisesti hakkuiden määrä suhteessa hakkuumahdollisuuksiin vaihtelee paljon maakunnittain, arvioi Torvelainen.

Puuston määrä nousi lähes 30 miljoonaa kuutiometriä

Arvioiden mukaan metsiimme jäi vuonna 2020 runkopuuta hakkuutähteinä ja luontaisesti kuolleina puina yhteensä 14 miljoonaa kuutiometriä. Kun tähän lisätään käyttöön hakattu runkopuu, päästään puuston poistumaan. Poistuma – 79 miljoonaa kuutiometriä – pieneni yhdeksän miljoonaa kuutiometriä vuoden takaisesta.

- Suomen metsissä on elävää runkopuuta lähes 2 500 miljoonaa kuutiometriä, ja puuston kasvu yltää 108 miljoonaan kuutiometriin vuodessa. Puuston poistuma oli viime vuonna noin kolme neljäsosaa kasvusta, joten runkopuun kokonaistilavuus nousi 29 miljoonalla kuutiometrillä, toteaa Torvelainen.

Tässä esitetyt hakkuu- ja poistumatiedot ovat ennakkolukuja. Vuoden 2020 lopulliset tilastot ja maakunnittaiset tiedot julkaistaan kesäkuussa.