Metsäteollisuus

Puunkorjuu Metsä Groupin biotuotetehtaalle alkoi

Metsä Group aloitti 11.8.2017 puunkorjuun Äänekoskelle valmistuvaa biotuotetehdasta varten. Tätä ennen puuta on toimitettu vanhalle sellutehtaalle ja uuden tehtaan koekäyttöjä varten. Biotuotetehtaan käynnistäminen aloitetaan elokuun puolessa välissä.

Puunosto biotuotetehdasta varten alkoi jo vuonna 2016. Suora puunkorjuu alkoi tänään harvennushakkuilla Metsä Groupin omistajajäsenen Timo Akselinin metsässä Uuraisilla Keski-Suomessa. Puunkorjuusta leimikolla vastasi saarijärveläinen Forest-Linna Oy ja kuljetuksesta multialainen Kuljetus H & H Heinonen Oy.

- Biotuotetehtaan käynnistäminen lähestyy, ja nyt voimme alkaa nostaa puunkorjuumääriä, kertoo Metsä Groupin metsäjohtaja Juha Mäntylä.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Korjuumäärät nousevat vähitellen tämän ja ensi vuoden aikana. 1,3 miljoonan sellutonnin nimellistuotannossaan biotuotetehdas on noin vuoden kuluttua käynnistämisestä.

Metsä Groupin puunhankinta Suomessa kasvaa biotuotetehtaan myötä noin neljänneksellä. Biotuotetehdas vaikuttaa puunhankintaan koko maassa: puuvirtojen suunnat ja tehtaiden hankinta-alueet muuttuvat. Kasvava puunhankinta tuo koko ketjuun Suomessa runsaat tuhat uutta työpaikkaa. Metsänomistajille vuosittain maksettavat puunmyyntitulot kasvavat arviolta 70 miljoonaa euroa.

90 prosenttia puusta sertifioitu

Biotuotetehdas lisää havukuitupuun käyttöä Suomessa noin neljä miljoonaa kuutiometriä. Kaikkiaan vuotuiset hakkuumäärät nousevat 6–7 miljoonaa kuutiota, koska hakkuissa kertyy myös tukki- ja energiapuuta.

- Puunkäyttömme kasvaa ja haluamme kantaa entistäkin vahvemmin vastuuta metsien kestävästä käytöstä. Biotuotetehtaan käyttämästä puusta 90 prosenttia tulee sertifioiduista metsistä, Mäntylä sanoo.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Metsänomistajilta keräämämme palautteen mukaan he ovat erittäin tyytyväisiä yrittäjiemme korjuujälkeen. On helppo lähteä korjaamaan huomattavasti suurempia puumääriä, kun voi luottaa yrittäjien tekevän työnsä hyvin kaikissa olosuhteissa.

Sähköinen puukauppa laajenee

Biotuotetehtaan käyttämä puu hankitaan Suomesta, pääosa siitä tulee 100–150 kilometrin säteeltä tehtaasta.

- Tavoitteenamme on ostaa lisäpuut ennen kaikkea Metsä Groupin omistajajäseniltä, Mäntylä sanoo.

Metsä Groupin omistajajäsenet ovat voineet tehdä täysin sähköistä puukauppaa jo kesäkuusta 2015 lähtien. Tämän vuoden heinäkuusta alkaen sähköinen puukauppa ja metsäpalveluiden osto on ollut mahdollista myös muille metsänomistajille. Metsä Groupin alkuvuonna ostamasta puusta jo lähes 30 prosenttia ostettiin sähköisesti, ja metsäpalveluissa osuus oli vielä tuotakin suurempi.