Ajankohtaista

MTK ry: Toimivat keinot laajempaan käyttöön – metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ei tarvita taikatemppuja

Tuottajajärjestöt kannustavat metsänomistajia kohdennettuun luonnonhoitoon talousmetsissä. Järjestöjen ympäristöohjelmiin on koottu tehokkaita keinoja metsien monimuotoisuuden turvaamiseen ja vesiensuojeluun.

Metsät ovat uhanalaisten lajien tärkein elinympäristö, ja metsien merkitys Suomen luonnolle on muutoinkin keskeinen. MTK:n luonnon monimuotoisuusohjelmassa painotetaan monipuolisten toimien tarvetta. Metsäluonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja edistäminen vaativat hyviä metsänhoitokäytäntöjä, kohdennettua luonnonhoitoa ja ennallistamista sekä maanomistajalähtöistä vapaaehtoista suojelua.

Talousmetsissä korostuu laadukkaan luonnonhoidon merkitys: tunnistetaan ja turvataan arvokkaimmat kohteet sekä lisätään monimuotoisuudelle tärkeitä rakennepiirteitä. Metsänomistajille on tarjottava käytännönläheistä tietoa ja neuvontaa kestävien valintojen tueksi.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Haasteet tiedetään ja ratkaisut on keksitty, joten voivottelun sijaan on suunnattava katse käytännön tekemiseen. Laajennetaan hyviä toimintatapoja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ja ohjataan metsänomistajia oikeaan suuntaan kannustamalla, MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila linjaa.

- Metsäekosysteemin toiminta on luontoon perustuvien elinkeinojen – myös puuntuotannon – edellytys. Metsänomistajilla on myös tätä kautta motivaatio ottaa luonto huomioon yhä paremmin. Olennaista on tehdä kustannustehokkaita ja vaikuttavia toimia niin, että metsänomistaja voi käytännössä sovittaa erilaiset tavoitteensa yhteen.

- Ei ole yhtä ainoaa oikeaa ratkaisua metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi, vaan jokaisen metsänomistajan on arvioitava parhaiten soveltuvat käytännöt metsänsä eri luontokohteille. Metsänomistajat ovat osoittaneet olevansa valmiita käyttämään metsätaloudessa hyviä metsänhoitomenetelmiä, jotka tukevat luonnon monimuotoisuuden vahvistamista. Erityisten luontokohteiden hoitamiseksi voidaan tarvita vapaaehtoista suojelua, SLC:n puheenjohtaja Mats Nylund korostaa.