Metsäkoneurakointi

Puunkorjuuyritykset joutuneet sijaiskärsijöiksi UPM:ää koskevassa työtaistelussa

Ponsse Scorpion

UPM:ää koskeva paperityöntekijöiden lakko haittaa yhä enemmän lakon ulkopuolisia puunkorjuuyrityksiä. UPM on iso puunkäyttäjä ja osa sen puunkäytöstä Suomessa on seis. UPM:lle urakoivien koneyrittäjien metsäkoneita seisautetaan ja koneenkuljettajia jää vaille työtä.

- UPM on ilmoittanut yrittäjille merkittävistä puunkorjuun rajoituksista, jotka kovenevat lakon edetessä, sanoo Koneyrittäjien varatoimitusjohtaja Simo Jaakkola.

Puu säilyy varastoissa talvella ja siksi puuta voisi talvella hakata varastoon. Nyt siihen on oivalliset korjuukelitkin. Talvivarastoja ei voi kasvattaa rajattomasti, koska metsätuholaki velvoittaa tyhjentämään taikka siirtämään talvella hakatut varastot vahinkoja aiheuttamattomaan paikkaan määräpäivään mennessä. Puunkorjuuta on rajoitettava, jos varasto uhkaavat kasvaa liian suuriksi.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Sellu- ja paperiteollisuus käyttää merkittävästi sahojen sivutuotetta, sahahaketta. Kun sellu- ja paperitehtaat seisovat, ei hake liiku ja hakevarastot täyttyvät. Tästä syntyy sahoille ongelmia.

- Käsityksemme on, että UPM:n sahatkin joutuvat rajoittamaan lakon seurauksena toimintaansa ja sitä myöten myös uudistushakkuita, mikä lisää ongelmia puunkorjuuyrityksille.

Sellu- ja paperiteollisuuden puunkäytön väheneminen heijastunee myös muiden sahojen tuottamien sivutuotteiden kysyntään. Tästäkin voi seurata ongelmia myös sahaukseen ja sitä kautta puunkorjuuseen.

- Lakon vaikutukset heijastunevat vähintään loppukesään asti suureen osaan puunkorjuuta Suomessa. Puunkorjuu palautuu ennalleen aikaisintaan kesälomien jälkeisenä aikana, Jaakkola sanoo.

Kaksi vuotta sitten ongelmia puunkorjuuseen aiheuttivat sahojen lakot. Sen päälle iski koronapandemia, josta on aiheutunut kustannusten ripeä nousu. Näistä aiheutuvat haavat eivät ole puunkorjuuyrityksissä vielä umpeutuneet ja koneyritysten kassavarat ovat hyvin niukat.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Koneyritysten talous on itse asiassa kireintä vuosikymmeneen ja jälleen on sylissä uusi itsestä riippumaton ongelma. UPM:llä on isot kassavarannot ja se kestää lakkoa pitkään. Paperityöntekijöillä on isot lakkokassat ja nekin näköjään kestävät pitkääkin lakkoa. Koneyritykset kärvistelevät tässä sapelinkalistelussa ohuilla kassavaroilla ja lienevät valitettavasti taistelun suurimpia häviäjiä.

- UPM osoittaisi vastuullisuutta minimoimalla alihankkijoilleen aiheutuvia vahinkoja ja myös korvaamalla alihankkijoilleen niitä, Jaakkola sanoo.

Simo Jaakkola
Simo Jaakkola