Metsäteollisuus

Hallitus esittää helpotuksia kotimaan puunkuljetuksiin

Junan lastaus

Hallitus antoi 21.4.2022 eduskunnalle esityksen, jolla täydennettäisiin 7.4.2022 annettua hallituksen esitystä raideliikennelain muuttamisesta.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi raideliikennelain 80 pykälää niin, että kansainvälisten rautatiekuljetusten puutavarakuljetuksiin käytettävää vaunukalustoa voitaisiin käyttää tilapäisesti myös Suomen sisäisiin puutavarakuljetuksiin, jos vaunukalusto on Suomessa toimivien metsäteollisuuden yritysten tai näiden kokonaan omistaman, mutta kolmannessa maassa toimivan tytäryrityksen omistuksessa.

Suomen sisäisissä puutavarakuljetuksissa olisi sallittua käyttää myös kalustoa, jonka käytöstä Suomessa toimiva metsäteollisuuden yritys tai lastinantaja ovat tehneet vuokrasopimuksen Euroopan talousalueella toimivan kaluston omistajan kanssa.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Raakapuun tuonti Venäjältä on loppunut Ukrainaan tehdyn hyökkäyksen ja sen myötä asetettujen pakotteiden vuoksi. Raakapuu on tuotu Venäjältä Suomeen kansainvälisen liikenteen vaunukalustolla, jota ei voi nykyisellään käyttää kotimaan sisäisissä rautatiekuljetuksissa.

Lakimuutoksella helpotettaisiin metsäteollisuuden tilannetta nyt kun kansainvälisiä puukuljetuksia korvataan kotimaisen raakapuun kuljetuksilla.

Kyseessä olisi määräaikainen poikkeusmenettely, joka olisi voimassa 31.12.2026 saakka. Tänä aikana Suomessa toimivien metsäteollisuuden yritysten ja rautatieyritysten tulisi hankkia EU-vaatimusten mukaista vaunukalustoa Suomen sisäisiä puutavarakuljetuksia varten, jotta poikkeusmenettelystä voidaan luopua viimeistään ehdotettuun määräaikaan mennessä.

Esitysluonnos on ollut lausuntokierroksella 24.–30.3.2022.

Mitä seuraavaksi?

Hallituksen nyt eduskunnalle antamasta esityksestä käydään täysistunnossa lähetekeskustelu, jonka ajankohta ilmoitetaan eduskunnan verkkosivuilla. Lähetekeskustelun jälkeen esitys siirtyy valiokuntaan, jonka mietinnön valmistuttua asian käsittely jatkuu täysistunnossa.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun eduskunta antaa ehdotetulle laille hyväksyntänsä.