Kuljetus

MAN ja ABB E-mobility kiihdyttävät täyssähköisen pitkän matkan kuorma-autoliikenteen seuraavaan vaiheeseen

MAN täyssähköinen kuorma-auto, prototyyppi

MAN ja ABB E-mobilty tutkivat nyt yhdessä täyssähköisen pitkän matkan kuorma-autoliikenteen seuraavaa vaihetta: pitkän matkan kuorma-autojen operationaalinen kapasiteetti, joilla saavutetaan päivittäinen noin 600-800 kilometrin toimintamatka. Nämä kaksi yritystä ovat sitoutuneet yksiselitteisesti täyssähköiseen liikkumiseen ja samalla ne viestivät, että kuorma-autoteollisuus on valmis siirtymään seuraavaan vaiheeseen: myös lainsäätäjien on seurattava kehitystä ja luotava runko nollapäästöisen pitkän matkan kuljetusliikenteen toimintaperiaatteille.

- Meidän täytyy siirtyä vähähiiliseen kuljetusliikenteeseen, jotta pystymme saavuttamaan ympäristötavoitteet. Jotta pystymme toteuttamaan tämän keskitymme ensisijaisesti tuomaan markkinoille ekologisempia tavaraliikenteen ajoneuvoja ja kehitämme vastaavasti huipputehoista latausinfrastruktuuria. Tällä hetkellä tuemme A2-tiellä meneillään olevaa täyssähköisten kuorma-autojen latausprojektia ja saamme siitä erittäin arvokasta tietoa. Tärkeitä on tässä vaiheessa saada nopeasti lisää täyssähköisiä kuorma-autoja liikenteeseen. MANin ja ABB:n välinen kumppanuus osoittaa, että olemme oikealla tiellä, sanoi Volker Wissing (German Federal Minister of Digital and Transport).

Ministerin vierailun ja MANin täyssähköisen kuorma-auton testiajon aikana MAN Truck & Busin toimitusjohtaja Aleksander Vlaskamp korosti:

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Latausinfrastruktuurin laajenemisen kiihdyttäminen on ainoa tapa saavuttaa kuljetusliikenteen evoluutio ja ympäristötavoitteet.”

Hän myös toi esille miksi MAN luottaa täyssähköiseen akkuteknologiaan perustuvaan voimalinjaan tulevaisuuden hiilineutraalina liikennemuotona: matalat operointikustannukset ja paras kokonaisenergian jalanjälki.

- Osana Traton-konsernia osallistumme jo yhteishankkeeseen teollisuuskumppaneiden kanssa kehittääksemme ja operoidaksemme huipputehosta yleistä latausverkostoa, jonka tavoitteena on vähintään 1 700 vihreällä sähköllä toimivan latauspisteen avaaminen ympäri Eurooppaa, Vlaskamp lisäsi.

Mahdollistaaksemme pitkän matkan kuljetusliikenteen päivittäisen 600-800 kilometrin toimintamatkan MANin täyssähköinen kuorma-auto, joka tulee markkinoille vuonna 2024, on jo valmiiksi varustettu teknologialla, joka mahdollistaa tulevaisuuden MCS-latauksen (Megawatt Charging System). ABB E-mobilityn, joka on johtava maailmanlaajuinen latausratkaisuiden valmistaja, tavoitteena on tuoda tällaiset latausjärjestelmät markkinoille nopeasti.

- Tarkoituksenamme on helpottaa sähköistä liikkumista kaikilla alueilla. ABB E-mobilityllä olemme työskennelleet jo usean vuoden ajan kehittääksemme vastaavia suorituskykystandardeja. MCS-latausjärjestelmä vaatii uudenlaisen tehoteknologian, jossa jännite on yli 1 000 volttia. Järjestelmän sähköturvallisuus ja luotettavuus ovat välttämättömiä näillä tehotasoilla ja ennakoitavissa olevissa käyttötapauksissa. ABB E-mobility on ideaalinen toimittaja ottaakseen vastaan tällaiset haasteet, koska voimme myös merkittävästi lisätä ja nopeuttaa tutkimusta ja kehitystä pohjautuen jo olemassa oleviin teknologioihimme. Yhteinen päämäärämme on tuoda tämä teknologia markkinoille kolmen vuoden sisällä. Aikaisemmin tämän tyyppinen kehitystyö on vienyt paljon enemmän aikaa, sanoi ABB E-mobilityn toimitusjohtaja Frank Mühlon.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Sitova ja yhtenäinen standardi on myös ratkaisevan tärkeää MCS-teknologian saamiseksi markkinoille. Saksa voisi olla mittapuu tässä: yli 20 partneria teollisuuden ja tieteen alalta, mukaan lukien MAN ja ABB, työskentelee huipputehokkaan latausverkostoprojektin parissa (Saksaksi nimeltään HoLa), ja joka on Saksan hallituksen rahoittama ja maailman ensimmäinen MCS-teknologiaan perustuva projekti. Kahta huipputehokasta MCS-teknologiaan perustuvaa latauspistettä rakennetaan parhaillaan A2-moottoritien varteen. Projektin on tarkoitus olla perusta valtakunnalliseen laajentumiseen.