Metsäteollisuus

Parlamentti heikentämässä EU:n raaka-aine- ja energiaomavaraisuutta

Metsäteollisuus ry:n Kansainvälisten ja EU-metsäasioiden päällikkö Maija Rantamäki
Metsäteollisuus ry:n Kansainvälisten ja EU-metsäasioiden päällikkö Maija Rantamäki

Euroopan parlamentti äänesti keskiviikkona 14.9.2022 uusiutuvan energian edistämistä koskevasta direktiivistä. Lopputuloksena parlamentti meni komission näkemystä merkittävästi huonompaan suuntaan raaka-aine- ja energiaomavaraisuudessa. Parlamentti kyseenalaistaa primääribiomassan, kuten pienpuun, latvusmassan ja oksien uusiutuvuuden. Direktiivillä on laajoja vaikutuksia myös metsäteollisuudelle.

Parlamentin kannassa primääribiomassan käytölle asetetaan katto, joka vastaa vuosien 2017–2022 keskiarvoa primääribiomassan loppukulutuksesta. Katon ylittämää määrää ei katsottaisi uusiutuvaksi energiaksi, eikä se näin ollen olisi laskettavissa uusiutuvan energian tavoitteeseen. Parlamentin mukaan primääribiomassan käyttöä energiantuotannossa ei tulisi lainkaan katsoa uusiutuvaksi vuoden 2030 jälkeen.

Parlamentti kiristää myös primääribiomassan hankintaa koskevia kestävyyskriteerejä. Parlamentin mukaan kestäväksi luokiteltava biomassa ei saisi tulla avohakkuualueilta muissa kuin poikkeustapauksissa. Bioenergiantuotannossa hyödynnettäviä jakeita, kuten oksia ja latvuksia tulee merkittäviä määriä teollisuuspuun hankinnan yhteydessä. Jatkossa näitä avohakkuulta saatavia jakeita ei siis saisi lukea uusiutuvan energian tavoitteeseen.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Parlamentti ehdottaa, että puun käytön hierarkia eli ns. kaskadikäyttö sisällytettäisiin EU-lainsäädäntöön toimeenpanoasetuksella komission ehdottaman delegoidun asetuksen sijaan. Metsäteollisuus pitää tätä osaa kannasta oikeansuuntaisena, mutta korostaa, että kaskadikäytöstä tulisi päättää kansallisesti. Jäsenmaiden metsät ja teollisuuden rakenne poikkeavat EU:ssa merkittävästi toisistaan, ja EU-laajuinen lainsäädäntö hankaloittaa puun järkevää käyttöä.

Fossiilitalouden tilalle tarvitaan uusiutuvasta puusta valmistettuja tuotteita, mutta puun uusiutuvuuden kyseenlaistaminen sotii tätä vastaan. Metsäteollisuus ry katsookin, ettei puun uusiutuvuuden pitäisi olla mielipide- tai äänestysasia vaan maailmanlaajuisesti tunnistettu fakta.

- Keskellä energiakriisiä ja fossiilitaloudesta luopumista parlamentin kanta uusiutuvan energian direktiiviin unohtaa EU:n raaka-aine- ja energiaomavaraisuuden tärkeyden. Tulevissa kolmikantaneuvotteluissa neuvostolle ja komissiolle jää iso työ nostaa tämä erittäin ajankohtainen asia taas keskustelun ytimeen, painottaa Metsäteollisuus ry:n Kansainvälisten ja EU-metsäasioiden päällikkö Maija Rantamäki.