Metsäteollisuus

Metsäteollisuus odottaa realistista ja jäsenvaltioiden erilaisuuden huomioivaa ennallistamisasetusta

Euroopan parlamentti päätyi eilen (12.7.2023) kannattamaan komission esityksen muuttamista ja asetusta koskevien neuvottelujen jatkamista. Metsäteollisuus odottaa jatkoneuvotteluilta jäsenvaltioiden erilaisuuden sekä toimien kustannustehokkuuden ja vaikuttavuuden parempaa huomioon ottamista.

Metsäteollisuus tukee tavoitetta, joissa ennallistaminen on yksi luonnon monimuotoisuutta ja sopeutumiskykyä parantavista toimista. Samaan aikaan metsäteollisuus on peräänkuuluttanut jäsenvaltioiden alueellisten erityispiirteiden sekä sosiaalisen, ympäristöllisen ja taloudellisen kestävyyden tasapainoista huomioimista lainsäädännössä.

Komission viime vuonna julkaisema asetusehdotus sisälsi todella kunnianhimoiset tavoitteet, joiden saavuttaminen tarkoittaisi Suomelle kohtuuttoman suuria kustannuksia muihin jäsenmaihin verrattuna. Esityksen vaikutustenarvio oli lisäksi puutteellinen, eikä se sisältänyt arviota esimerkiksi asetuksen epäsuorista vaikutuksista eurooppalaisten raaka-aineiden saatavuuteen ja käyttöön. Metsäteollisuus kyseenalaisti myös asetusehdotuksessa esitettyä toimivallan siirtoa komissiolle.

Euroopan parlamentin valiokunnat tunnistivat komission esityksen ongelmat. Kaikki asiaa käsitelleet kolme valiokuntaa (ympäristö-, maatalous- ja kalatalousvaliokunta) päätyivät esittämään täysistuntoon esityksen hylkäämistä. Täysistuntoäänestys komission esityksen hylkäämisestä oli tiukka, eikä esitystä hylätty. Jatkoäänestyksessä parlamentti päätyi hyväksymään kantansa pohjaksi jäsenvaltioiden neuvotteleman kannan täydentäen sitä omilla muutoksillaan.  

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Metsäteollisuus pitää hyvänä äänestyksessä saavutettua lopputulosta koskien päätöstä rajata luontotyyppien ennallistamistoimet Natura 2000-alueelle sekä poistaa epärealistinen luontotyyppien heikentymättömyyskielto. Parlamentin hyväksymä kanta on vahva viesti komissiolle, että asetukseen on tehtävä mittavia muutoksia neuvoston ja parlamentin kantojen mukaisesti, katsoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Paula Lehtomäki.

Paula Lehtomäki

Parlamentin äänestystulos tarkoittaa, että asetusta koskevat neuvottelut jatkuvat syksyllä komission, jäsenmaista koostuvan neuvoston ja parlamentin kesken. Neuvosto hyväksyi oman kantansa kesäkuussa.

- Ennallistaminen on yksi tärkeä keino parantaa luonnon sopeutumista tulevaisuuden ilmastoon. Neuvosto linjasi kesäkuussa monista tärkeistä asioista, kuten jäsenmaiden toimivallan kasvattamisesta ja ennallistamistavoitteiden kohtuullistamisesta. Vaikutukset uusiutuvien raaka-aineiden käyttöön, kuten metsiin on voitava arvioida paremmin. Suomen on jatkettava vahvaa vaikuttamista tasapainoisen asetuksen aikaansaamiseksi, Lehtomäki painottaa.