Metsäteollisuus

Vaasan hallinto-oikeus vahvisti Metsä Groupin Kemin biotuotetehtaan ympäristöluvan

Kemin biotuotetehdas

Vaasan hallinto-oikeus piti 4.11.2022 antamallaan päätöksellä voimassa Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaalle myönnetyn ympäristölupakokonaisuuden. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (AVI) myönsi ympäristö- ja vesitalousluvat Kemin biotuotetehtaalle 18.12.2020. Nähtävilläoloaikana luvasta tuli kolme valitusta, joihin Metsä Fibre teki Vaasan hallinto-oikeudelle 2.9.2021 toimitetun vastineen. Vaasan hallinto-oikeuden päätös annettiin 4.11.2022. Hallinto-oikeuden päätökseen voidaan hakea muutosta hakemalla valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

- Kemin biotuotetehtaan suunnittelun lähtökohtana on korkea ympäristö-, materiaali- ja energiatehokkuus. Uusi biotuotetehdas tulee alittamaan Kemin nykyisen sellutehtaan voimassa olevan ympäristöluvan päästörajat. Biotuotetehdas rakennetaan parhaan käyttökelpoisen BAT-tekniikan (Best Available Techniques) mukaan ja osin jopa tätä edistyksellisemmästä tekniikasta, jota edustavat esimerkiksi jätevedenpuhdistamo ja rikkihappolaitos, toteaa Metsä Fibren toimitusjohtaja Ismo Nousiainen.

Biotuotetehdasinvestoinnin suuruus on 1,85 miljardia euroa ja uuden biotuotetehtaan tuotanto käynnistyy vuoden 2023 kolmannella vuosineljänneksellä. Tehdas tulee valmistamaan vuosittain noin 1,5 miljoonaa tonnia havu- ja lehtipuusellua sekä lukuisia muita biotuotteita. Se ei käytä lainkaan fossiilisia polttoaineita ja sen sähköomavaraisuus tulee olemaan korkea, 250 %. Uusi biotuotetehdas vahvistaa entisestään Metsä Groupin asemaa kotimaisiin uusiutuviin polttoaineisiin perustuvana sähköntuottajana.