Metsäteollisuus

Metsä Fibren Kemin biotuotetehdashanke etenee

Metsä Fibren Kemin biotuotetehdas on ottanut jälleen yhden edistysaskeleen, kun yhtiö on toimittanut Lapin ELY-keskukselle ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisen YVA-selostuken 15. syyskuuta.

Lapin ELY-keskus asettaa Metsä Fibren laatiman YVA-selostuksen yleisön nähtäville mielipiteiden ja lausuntojen esittämistä varten. Tällöin arviointiohjelmaan voi tutustua internetissä osoitteessa https://www.ymparisto.fi/keminbiotuotetehdasYVA. Kaikki Kemin biotuotetehtaan YVA-prosessin dokumentaatio löytyy samasta osoitteesta valtion ympäristöhallinnon verkkopalvelusta.

YVA-menettely on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa hankkeesta vastaava taho laatii arviointiohjelman ja toisessa vaiheessa toteuttaa arvioinnit ja laatii niistä arviointiselostuksen. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä käsitellään Metsä Groupin Kemin olemassa olevalle tehdasalueelle suunnitellun biotuotetehtaan ympäristövaikutuksia. Vaikutusten arvioinnin tulokset otetaan huomioon hankkeen parhaillaan menossa olevassa suunnittelussa ja päätöksenteossa. YVA-prosessissa ei tehdä hanketta koskevia päätöksiä, vaan sen tavoitteena on tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi sekä lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja vaikutusmahdollisuuksia. Metsä Fibren ympäristökonsulttina YVA-prosessissa toimii Sweco yhteistyökumppaneineen.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

YVA-prosessia koskeva seuraava yleisötilaisuus järjestetään tiistaina 1.10.2019 kello 17.30–20.00 Kemin kulttuurikeskuksen isossa auditoriossa osoitteessa Marina Takalon katu 3, Kemi. Tilaisuus lähetetään suorana lähetyksenä Metsä Groupin YouTube-kanavalla osoitteessa https://www.youtube.com/metsagroup. Samasta osoitteesta löytyy aiempikin YVA-yleisötilaisuus, joka järjestettiin 22.5.2019.
Metsä Fibren verkkosivuilta löytyy tietoa biotuotetehdasprojektista kokonaisuudessaan ja meneillään olevasta hankesuunnittelusta, johon myös YVA-prosessi kuuluu: https://www.metsafibre.com/fi/yhtio/Kemin-biotuotetehdas

Metsä Fibre toimittaa Kemin biotuotetehtaan ympäristölupahakemuksen Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle (AVI) tänä syksynä 2019. 

Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren suunnittelema noin 1,5 miljardia euroa maksava biotuotetehdas olisi toteutuessaan metsäteollisuuden historian suurin investointi Suomessa. Tehdas tuottaisi biotuotteita ja sen sellukapasiteetti olisi 1,5 miljoonaa tonnia vuodessa. Tehdas rakennettaisiin nykyiselle tehdasalueelle ja se korvaisi alueella tällä hetkellä toimivan sellutehtaan. Lopullinen investointipäätös tehtaan rakentamisesta tehdään aikaisintaan kesällä 2020, jolloin biotuotetehdas voisi käynnistyä 2020-luvun alkupuoliskolla.