Metsäteollisuus

UPM:n Suomessa maksama yhteisövero yli 2,5-kertaistui 234 miljoonaan euroon

UPM

UPM:n Suomessa vuonna 2021 maksama yhteisövero oli yhteensä noin 234 miljoonaa euroa (2020: 88 miljoonaa euroa). Summa koostuu UPM-Kymmene Oyj:n ja sen Suomeen rekisteröityjen tytäryhtiöiden maksamista yhteisöveroista. Tytäryhtiötä ovat esimerkiksi UPM Communication Papers Oy, UPM Specialty Papers Oy, UPM Raflatac Oy, UPM Plywood Oy ja UPM Energy Oy.

Yhteisöverot ovat osa UPM:n taloudellista jalanjälkeä. Kaikkiaan yhtiön Suomen toiminnoista maksettiin vuonna 2021 erilaisia veroja ja maksuja runsaat 715 miljoonaa euroa. Yhteisö-, kiinteistö- ja energiaverojen ohella suuria eriä olivat työntekijöiden palkoista tilitetyt ansiotuloverot ja sosiaaliturvamaksut sekä verot UPM:n maksamista osingoista ja puunostoista.

UPM maksoi palkkoja noin 428 miljoonaa euroa Suomessa vuonna 2021. Viime vuoden lopussa yhtiöllä oli Suomessa 6 084 työntekijää, joiden lisäksi UPM työllistää välillisesti tuhansia suomalaisia yli 10 000 tavara- ja palvelutoimittajan palveluksessa.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Puuta UPM osti Suomessa noin 690 miljoonalla eurolla. Osakkeenomistajille keväällä 2021 jaetusta 693 miljoonan euron osingosta arviolta kolmannes maksettiin Suomeen.