Metsäteollisuus

UPM:n maksoi 247 miljoonaa euroa yhteisöveroa vuonna 2022

UPM:n Suomessa vuonna 2022 maksama yhteisövero oli runsaat 247 miljoonaa euroa (2021: 234 miljoonaa euroa). Summa koostuu emoyhtiö UPM-Kymmene Oyj:n ja sen Suomeen rekisteröidyn 16 tytäryhtiön maksamista yhteisöveroista. Merkittävimpiä tytäryhtiöitä ovat UPM Communication Papers Oy, UPM Specialty Papers Oy, UPM Raflatac Oy, UPM Plywood Oy ja UPM Energy Oy.

UPM

Yhteisöverot ovat osa UPM:n taloudellista jalanjälkeä. Kaikkiaan yhtiön Suomen toiminnoista maksettiin vuonna 2022 erilaisia veroja ja maksuja runsaat 692 miljoonaa euroa. Yhteisö-, kiinteistö- ja energiaverojen ohella suuria veroeriä olivat työntekijöiden palkoista tilitetyt ansiotuloverot ja sosiaaliturvamaksut sekä verot puunostoista ja osingoista.

Palkkoja UPM maksoi Suomessa viime vuonna noin 395 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 lopussa yhtiöllä oli Suomessa 6 273 työntekijää, ja lisäksi UPM työllistää välillisesti tuhansia suomalaisia noin 10 000:n tavara- ja palvelutoimittajan palveluksessa.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

UPM osti Suomessa puuta 748 miljoonalla eurolla vuonna 2022. Osakkeenomistajille keväällä 2022 maksetusta 693 miljoonan euron osingosta noin kolmannes maksettiin Suomeen.