Metsäkoneurakointi

Ponsse ei jaa lisäosinkoa tilikaudelta 2021

Ponsse Mammoth

Ponssen varsinainen yhtiökokous päätti 7.4.2022 jakaa tilikaudelta 2021 osinkoa 0,60 euroa osakkeelta osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.4.2022 oli merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksettiin 20.4.2022. Lisäksi varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 0,25 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta myöhempänä ajankohtana.

Ponssen hallitus on nyt päättänyt olla käyttämättä sille annettua valtuutusta, eikä lisäosinkoa tilikaudelta 2021 jaeta.