Metsäteollisuus

Metsä Fibrestä perusteeton konkurssihakemus – yhtiöllä vahva taloudellinen asema ja maksukyky

Kemin biotuotetehdas

Metsä Fibre Oy:n Kemin biotuotetehdasprojektissa toimittajana toiminut Virtor Oy on tehnyt perusteettoman konkurssihakemuksen Metsä Fibreä kohtaan. Hakijan vaatima saatava Metsä Fibreltä on riitainen, ja Metsä Fibrellä on itsellään huomattavia taloudellisia vaatimuksia Virtor Oy:tä kohtaan liittyen osapuolten väliseen sopimukseen Kemin projektia koskien. Metsä Fibre tulee näin ollen vaatimaan konkurssihakemuksen välitöntä hylkäämistä toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

Metsä Fibre Oy:n taloudellinen asema ja maksukyky ovat erittäin vahvat.