Metsäteollisuus

Christian Librera on nimitetty UPM Biopolttoaineet -liiketoiminnasta vastaavaksi johtajaksi

UPM on nimittänyt Christian Libreran UPM Biopolttoaineet -liiketoiminnasta vastaavaksi johtajaksi 1. tammikuuta 2023 alkaen.

Christian Librera

- Vaikka sähköajoneuvojen osuus matkustajaliikenteessä kasvaa jatkuvasti, kehittyneillä biopolttoaineilla on edelleen tärkeä rooli päästöjen vähentämisessä esimerkiksi rekkaliikenteessä, suurissa matkustajakuljetuksissa, meriliikenteessä ja erityisesti ilmailussa. Ne ovat olennainen osa kestävää liikennettä yhdessä sähköpolttoaineiden ja sähkön kanssa tulevien vuosikymmenien aikana, sanoo Winfried Schaur, UPM:n Biorefining & Technology -liiketoiminta-alueen johtaja.

- Innovatiiviset ja kestävät ratkaisumme polttoaineiden ja kemikaalien fossiilipohjaisten materiaalien korvaamiseen ovat UPM-konsernin tulevaisuuden kasvun kulmakivi. Olen erittäin iloinen, että vahvistamme biopolttoaineosaamistamme entisestään Christian Libreran nimityksen myötä.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Librera liittyy UPM:n vahvuuteen Clariantilta, jossa hän on johtanut biopolttoaine- ja johdannaisliiketoimintaa vuodesta 2020 lähtien. Libreralla on tohtorin tutkinto orgaanisen kemian alalta, ja hän on rakentanut uransa kemianteollisuudessa. Hän on toiminut vanhempana johtajana useissa teknisissä ja kaupallisissa toiminnoissa Clariantilla ja ennen sitä Celanesella. Librera raportoi tehtävässään Winfried Schaurille, Technology & Biorefining -liiketoiminta-alueen johtajalle, ja liittyy UPM Biorefining -yksikön johtoryhmään.

- Tie fossiilisista raaka-aineista riippumattomaan maailmaan kulkee uusiutuvien, kestävistä lähteistä hankittujen biomateriaalien kautta. UPM on etulinjassa vastaamassa tähän suureen haasteeseen. Tarkoituksena on auttaa useita teollisuudenaloja luopumaan fossiilisen hiilen käytöstä. Liityn UPM Biopolttoaineisiin erittäin mielenkiintoiseen aikaan: tiimi on rakentanut vahvan liiketoiminnan ja luonut innovaatiolla ja investoinneilla perustan taatulle kasvulle, Christian Librera sanoo.

Christian Librera tukee nykyistä Biopolttoaineiden johtoryhmää heidän pyrkimyksissään laajentaa markkina-asemaa entisestään, kuten mahdollisen uuden Rotterdamin biojalostamon investoinnin valmisteluissa, sekä toiminnan kehittämisessä Lappeenrannan biojalostamon menestyksen pohjalta.