Metsäteollisuus

Tekoäly ja konenäkö ohjaavat Kemin biotuotetehtaan puunkäsittelyä

Kemin biotuotetehdas rakennetaan parhaasta käytettävissä olevasta eli niin sanotusta BAT-tekniikasta ja osin jopa tätä edistyksellisemmästä tekniikasta. Projektissa tehdään ratkaisuja, jotka ovat edistyksellisiä ja jopa ainutlaatuisia. Esimerkiksi puunkäsittely ja -purku toteutetaan täysin uudenlaisella tavalla.

kaksi suurta nosturia

Kemin biotuotetehtaan tuotantoprosessi alkaa puunkäsittelyssä, jonne puuraaka-aine tuodaan pääasiassa rautateitse uutta sähköistettyä yksityisraidetta pitkin. Biotuotetehtaan puunsyöttölaitteisto on edistyksellistä teknologiaa, toteaa biotuotetehtaan tehtaanjohtaja Tomi Seppä.

- Autonominen ja tekoälyä hyödyntävä laitteisto on maailman mittakaavassa uusi ratkaisu puuraaka-aineen vastaanotossa, varastoinnissa ja syötössä prosessiin. Sähkökäyttöinen laitteisto ja toimintojen suunnitelmallinen sijoittelu mahdollistavat fossiilittomilla polttoaineilla toimivat puukenttäoperaatiot, Seppä kertoo.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Sellun tuotantoprosessi tehtaalla alkaa puunkäsittelystä, josta puut syötetään kuorimolle, jossa puu kuoritaan ja haketetaan.

Maamerkit näkyvät kauas

Jo kaukaa katsoessa tehtaan kuorimorakennuksen vierestä erottuu kaksi suurta nosturia, jotka toimivat uusina maamerkkeinä Sahansaaren alueella. Puukentän sähkötoimiset ja autonomiset puukenttänosturit nostettiin harjakorkeuteen syksyllä 2022 ja niiden komissointi eli testaus ja koekäyttö alkoi vuoden 2023 alussa. Varsinaiseen tuotantokäyttöön ne otetaan vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä, kun uusi biotuotetehdas käynnistyy.

Andritzin toimittamat puukenttänosturit ovat ensimmäiset laatuaan koko maailmassa, ja ne tulevat purkamaan puukuormat junista ja rekoista täysin autonomisesti tekoälyä ja konenäköä hyödyntäen. Nosturit ovat sähkökäyttöisiä ja ne saavat sähkönsä energiayliomavaraiselta biotuotetehtaalta. Biotuotetehdas tuottaa vuodessa 2,0 TWh uusiutuvaa sähköä, ja sen sähköenergian omavaraisuus on 250 prosenttia. Sähkötoimiset nosturit ovat osa uuden tehtaan fossiilittomuutta ja tukevat Metsä Groupin 2030 -vastuullisuustavoitteita.

kaksi suurta nosturia

Koulutusta simulaattorin avulla

Uudet autonomiset nosturit ovat ensimmäiset laatuaan koko maailmassa, mutta niiden käyttöä on jo harjoiteltu hyvän aikaa. Andritzin toimittamaa nosturisimulaattoria on hyödynnetty operaattoreiden koulutuksissa, ja se on saanut koulutettavilta hyvää palautetta.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Kemin käyvällä sellutehtaalla puukuormia liikuttelevat tällä hetkellä diesel-käyttöiset kurottajat. Tomi Seppä kertoo, että uudet puukenttänosturit parantavat niin puunkäsittelyn ympäristö-, materiaali- kuin energiatehokkuutta.

- Uudet nosturit ovat merkittävä teknologinen askel eteenpäin. Sähkötoimiset nosturit vähentävät puuhävikkiä ja ne ovat myös hiljaisempia kuin nykyiset kurottajat. Uusien nosturien myötä tehdasalueella on vähemmän työkoneita, Seppä toteaa.

Puuraaka-aineen siirtelytarve on minimoitu siten, että puun purkualueet, puukenttä ja autonomiset puukentän nosturit ovat lähekkäin. Puuautojen kohtaamiset on vältetty yksisuuntaisella kiertoreitillä ja autoliikenne ei risteä missään vaiheessa raideliikenteen kanssa. Autojen yksisuuntaisella kulkusuunnalla vältetään myös peruutukset. Puunkäsittelyn meluun on kiinnitetty huomiota. Puun purkulaitteisto on sähkökäyttöinen ja käyntiääniltään hiljainen. Kuorimarumpujen ja hakkujen melusuojausta on entisestään parannettu äänieristyksellä. Lisäksi meluvalli ja -seinä vähentävät meluvaikutusta asutuksen suuntaan.

Operaattori Jukka Koivuniemi
Operaattorina työskentelevä Jukka Koivuniemi harjoittelee puukenttänostureiden käyttöä simulaattorin avulla.

Artikkeli on julkaistu alunperin Metsä Groupin verkkosivuilla, osoitteessa: www.metsagroup.com/fi/